فراموشی خاطرات بد با پخش صدا در هنگام خواب

وی می‌گوید: اگر از نشانه‌های صوتی در طول خواب برای تقویت حافظه انتخابی استفاده کنیم، آنگاه ممکن است به اثر کاهش حافظه و فراموشی انتخابی نیز برسیم.

دکتر باردور جوئنسن (Bardur Joensen) نویسنده ارشد این مطالعه می‌گوید: در این مرحله هنوز بسیار تجربی است. افزایش یا کاهش.

پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهند که یک کلمه جفت و پخش صدای مرتبط با آن جفت در هنگام خواب، شرکت‌های حافظه را برای آن جفت کلمه هنگام بیدار شدن در صبح بهبود می‌بخشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، همه ما خاطراتی داریم که می‌دهیم آنها را فراموش کنیم. چه یک رابطه عاطفی سابق، چه یک لحظه خجالت‌آور باشد، شاید دوست نداشته باشیم آنها را به خاطر بیاوریم.

انتهای پیاممنبع

با عملکرد آنها با گروه کنترل که در آن صداهای مرتبط در طول خواب پخش نمی‌شود، حافظه در یک جفت کلمه تقویت‌شده بود، در حالی که به نظر می‌رسید ارتباط با جفت دیگر را فراموش کند.

پژوهشگران می‌گویند صدا در هنگام خواب می‌توانند به شما کمک کنند تا خاطرات بدتان را فراموش کنید.

پژوهشگران برای این مطالعه، 29 شرکت کننده را انتخاب کردند که دو جفت کلمه با همپوشانی به آنها یاد کرد. برای مثال دیوید بکهام و دوچرخه به عنوان یک جفت کلمه و دوچرخه و قلعه به عنوان جفت دوم و هر دو جفت کلمه، کلمه دوچرخه با صدای بلندتر پخش می‌شود.

اکنون گران‌ها دریافت می‌کنند که صدا برای افراد هنگام خواب پخش می‌شود می‌توانند به آنها کمک کنند تا خاطرات را فراموش کنند. این پژوهشی از دانشگاه یورک امیدوار است که این یافته‌ها را با روش‌هایی برای کمک به فراموش کردن خاطرات آسیب‌زا و مزاحم هموار کند.

بخوان  توییتر احراز هویت دو مرحله ای اس ام اس را منحصر به کاربران توییتر آبی می کند

این یافته‌ها در مجله Learning & Memory منتشر شده است.

شرکت‌کنندگان سپس به خواب رفتند و زمانی که به خواب آرام می‌رفتند، می‌رفتند، واژه‌های پژوهشگران دوچرخه را دوباره پخش می‌کردند. سپس وقتی شرکت‌کنندگان از خواب بیدار شدند، حافظه آنها آزمایش شد.

وی افزود: افرادی که تروما را تجربه کرده‌اند، به دلیل خاطراتی که از آن رویدادها می‌شوند، می‌توانند بیشتر از عوامل ناراحت کننده را تجربه کنند. اگر چه هنوز خیلی باقی مانده است، اما ما را به طور بالقوه می‌توان راه‌هایی را برای تضعیف‌ها که می‌توان در کنار درمان‌های موجود مورد استفاده قرار داد، راه‌اندازی کرد.

اما این اولین باری است که پژوهشگران، حافظه را برای یک جفت کلمه نشان می‌دهند، ممکن است با پخش صداهای مرتبط در طول خواب که ممکن است فراموشی انتخاب کند، ممکن است.

دکتر آیدان هورنر (Aidan Horner) نویسنده ارشد این پژوهش گفت: رابطه بین خواب و حافظه بسیار جذاب است. ما میدانیم که خواب برای حافظه بسیار مهم است و حافظه ما معمولاً پس از یک دوره خواب بهتر می‌شود. مکانیسم‌های دقیق فعال در این روند دائمی نامشخص هستند، اما به نظر می‌رسند که ارتباطات مهم در طول خواب، می‌شوند و چیزهای غیر مهمی که می‌گذارند می‌شوند. این اثر احتمالاً به دلیل یک مسابقه بین خاطرات همپوشان رخ می دهد.