فرجام ناخوشایند کارکنان یک مهدکودک به خاطر اشتباه یک پرستار

منبع: ۲۴.aeمنبع

من حدود ۲۰ دقیقه رانندگی کردم، به خانه رسیدم و شروع به تهیه یک میان وعده برای کودک کردم، اما وقتی برادر بزرگتر کودک از اتاقش بیرون آمد، به من گفت که این کودک برادر کوچک من نیست!

در نهایت معلوم شد که دو کودک در مهد کودک با نام دقیقاً یکسان و هر کدام در کلاسی متفاوت هستند، اما برایانا وارد اتاق اشتباهی شده بود.

برایانا توضیح داده است: من به مهدکودک رفتم تا بچه دوستم را برای دوستم بگیرم تا او از سر کار برگردد. اسم خودم و بچه را به آن‌ها دادم، بنابراین آن‌ها کلاسی را که کودک در آن بود به من نشان دادند. آنجا دوباره نام کودک را به آن‌ها دادم و کودک را برداشتم و از مهد کودک خارج شدم.

برایانا می‌گوید که به مهدکودک رفته و به مسئولین مهد گفته است که می‌خواهد یکی از بچه‌ها را ببرد و از آنجایی که نمی‌دانست بچه چه شکلی است، کارکنان مهدکودک مرتکب اشتباهی بررگ شدند و کودک دیگری را به او دادند.

یک پرستار آمریکایی زمانی که کودکی به غیر از کودک تحت مراقبت خود را از مهد کودک خارج کرد، مرتکب اشتباه مهلکی شد، چرا که این امر منجر به بازجویی پلیس از او و اخراج کارکنان مسئول این اشتباه از مهد کودک شد.

زنی به نام برایانا موقعیت بسیار ناخوشایندی را که چند سال پیش تجربه کرده بود، پس از پیشنهاد کمک به نگهداری از یک آشنا به اشتراک گذاشت. برایانا می‌گوید که به جای دوستش به مهدکودک رفت تا بچه را بردارد و در نهایت بچه اشتباهی را به خانه برده است.

بخوان  اتوکد بالاخره از سیلیکون بومی اپل پشتیبانی می کند

هنگامی که برایانا تلفن خود را چک کرد دید که پیام‌های متعددی از مادر کودک دریافت کرده که به او گفته کودک دیگری را به خانه برده است. برایانا به سرعت به همراه کودک خردسال سوار ماشین شد و برای تحویل کودک اشتباهی به مهد رفت که منجر به بازجویی پلیس از اوو اخراج برخی از کارکنان مهدکودک شد.