مایکروسافت گوشه دیگری از ویندوز 11 را با تبلیغات هدف قرار داده است و ما کمی از آن خسته شده ایم.

A Windows 11 laptop user looking fed up

مایکروسافت در حال آزمایش افزودن مجموعه جدیدی از تبلیغات به رابط ویندوز 11 است، این بار در منوی استارت.

جستجوهای اخیر در ساخت‌های پیش‌نمایش نشان داد که این حرکت در کارت‌ها بوده است، و اکنون آن کارت‌ها برای آزمایش‌کنندگان در کانال بتا برای پیش‌نمایش ویندوز 11 با یک بیلد جدید (بیلد 22635) توزیع شده‌اند.

منبع