مراقب باشید، گوگل – جستجوی بینگ اکنون از هوش مصنوعی برای بهبود نتایج خود استفاده می کندبینگ، موتور جستجوی مایکروسافت، با استفاده از هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

Windows Central متوجه شد که مایکروسافت یک پست وبلاگی در مورد زیرنویس‌های مولد هوش مصنوعی که به جستجوی Bing معرفی شده‌اند، نوشته است.منبع