مراقب کاربران ویندوز 11 باشید: ممکن است مایکروسافت ایمیل های Outlook شما را بدون اطلاع شما به اشتراک بگذارد – در اینجا نحوه جلوگیری از آن آورده شده است.


به نظر می‌رسد تمایل مایکروسافت به جمع‌آوری داده‌های کاربرانش ممکن است آن را با مشکلات بیشتری مواجه کند، با گزارش جدید نگران‌کننده‌ای که نشان می‌دهد اطلاعات بیشتری از ایمیل‌های ارسال شده توسط برنامه جدید Outlook برای ویندوز از آنچه مردم ممکن است بدانند به اشتراک می‌گذارد.

این امر به ویژه نگران کننده است زیرا اکثر مردم ایمیل های خود را روزانه چک می کنند تا با دوستان و خانواده خود در جریان باشند یا اسناد و اطلاعات مهم را در محل کار ارسال کنند و با توجه به اینکه برنامه Outlook برای ویندوز اکنون برنامه پیش فرض ایمیل در ویندوز 11 است، این کشف می تواند روی افراد زیادی تاثیر بگذاردمنبع