مسابقات مسلمان برای بهره‌گیری از جایزه مصطفی (ص) برای حل مسائلمدیر اجرایی علم و فناوری مصطفی (ص) با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از جایزه مصطفی (ص)، گفت: عربستان، هند، ترکیه و عمان از این ظرفیت برای ارتقای حل مسائل بهره‌برداری‌های بسیاری برده‌اند.

به گزارش ایسنا، علی عمرانی امروز در نشست خبری اولین خوان پروژه‌های مشترک و گرنت‌های بین‌المللی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از امتیازات مصطفی(ص)، افزودن: بنیاد علم مصطفی(ص) به عنوان یک مجموعه مردمی در زیست بوم کشور. جستجو دارد تا این همکاری‌ها را ارتقاء دهد.

وی افزود: جایزه مصطفی (ص) متعلق به جهان اسلام است و لازم است تا مجموعه‌های داخلی برای همکاری با این افراد فعال‌کننده فعال باشند و این همان اتفاقی باشد که در دوره‌ای از اعطای جایزه مصطفی (ص) در اصفهان رخ داده و می‌تواند به عنوان برسد. الگویی برای سایر مجموعه ها قرار می گیرد.

عمرانی با اشاره به اختصاص ۷ کمک هزینه برای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حاشیه پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی (ص)، خاطر نشان کرد: جایزه دیگری از جایزه مصطفی(ص) بهره‌برداری کرده‌است، نمونه آن کشور هندوستان است که ۱۵ میلیون دلار در آن قرار می‌گیرد. 5 سال را با جهان اسلام منعقد کرده اند.

مدیر اجرایی و فناوری مصطفی(ص)، اظهار کرد: در ایران نیز معاونت علمی بسیار مهم بنیاد پیگیر این جایزه را در قالب آن به‌همرسانی‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر آن وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان نیز از این جایزه در دستور کار دارند.

وی یادآور شد: به اندازه‌های فرصت‌های این جایزه مغتنم است که عربستان در قالب اعطای همکاری‌هایی را آغاز کرده است. ترکیه، عمان و مالزی مثال‌های دیگری در این زمینه هستند.

بخوان  متاورس می‌تواند ابزاری برای مغزی باشد

مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، همکاری با شبکه دانش جهان اسلام را یادآوری حل مسائل عنوان و نشان کرد: نشست تبادل فناوری و یا استپ نیز در تبادل علمی و فناوری برای حل مسائل است.

عمرانی، اولویت این همکاری‌ها را مسلمان دانست و افزود: ولی ما اطلاعاتی با اطلاعات غیر مسلمان مسلمان غیر اسلامی نداریم و اتباع اسلامی ساکن در غیر اسلامی از جمله اهداف تحقیق ما با اطلاعات به شمار می‌رود.

انتهای پیاممنبع