میدان مغناطیسی زمین شکاف خورده است

این فوران همچنین می‌تواند از ذرات باردار بیرون از سطح خورشید تشکیل شود که در آن صورت به آن جرم از تاج خورشید یا پرتاب جرم تاجی(CME) گفته می‌شود. وقتی این فوران به سوی بیرون از خورشید حرکت می‌کند، به عنوان بادهای خورشیدی می‌شود و آب و هوای فضایی را دستخوش تغییر می‌کند.

دانشمندان می‌گویند، میدان مغناطیسی زمین دارای شکاف است و شراره‌های خورشیدی می‌توانند از آن عبور کنند که این موضوع، ما را در معرض طوفان‌های ژئومغناطیسی قرار می‌دهد.

ذرات CME به اندازه کافی قوی هستند که ماهواره‌ها را مختل می‌کنند و رادیویی ایجاد می‌کنند، زیرا با دلایل‌های موجود در جو تداخل می‌یابند. طوفان‌های ژئومغناطیسی بسته به شدت این ذرات، در کلاس‌های G1 تا G5 طبقه‌بندی می‌شوند. اکثر طوفان‌های ژئومغناطیسی تجربه شده در زمین متعلق به کلاس G1 بوده است که ضعیف‌ترین کلاس در این طبقه‌بندی است.

گفتنی است که طوفان‌های ژئومغناطیسی با شدت کمتر، شفق‌های قطبی زیبایی را تولید می‌کنند که می‌توانیم در آسمان شب آنها را تماشا کنیم.

قرنهاست که هوا برای پیش بینی آب و فضا به خورشید نگاه می کنند و لکه های خورشیدی نشانگر اصلی فعالیت آن هستند. با نزدیک شدن خورشید به اوج چرخه ۱۱ ساله خورشیدی خود، تعداد لکه‌های خورشیدی و همچنین فعالیت‌های آنها را می‌یابد مشاهده می‌کنید.

این اتفاق چقدر می‌توانم بد باشم؟

دانشمندان گمان می‌کنند که ذرات بسیار پرانرژی هستند که از CMEهای منتشر شده توسط لکه خورشیدی AR3165 می‌آیند، باعث شکاف میدان مغناطیسی کره زمین می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از لایو ساینس، امواج شوک آور و ضربه زننده مرموز ارسالی از خورشید، حفره های را در میدان مغناطیسی زمین باز کرده است. موج این شوک غیرمنتظره با وزش باد خورشیدی همراه است که اخیراً جو زمین را در نوردیده است.

بخوان  طرفداران از داستان «تاریک» به عنوان عنوان جدید فاینال فانتزی استقبال می کنند

با افزایش فعالیت خورشیدی انتظار می‌رود که شدت شراره‌های خورشیدی و CME نیز در نتیجه طوفان‌های ژئومغناطیسی قوی‌تری ایجاد می‌شود. طوفان ژئومغناطیسی در شدت‌های بالاتر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در زیرساخت‌های انرژی و فروپاشی‌های برق شود.

انتهای پیاممنبع

قعله شdttunandehr bebقhe bendhahahahahaha bhahahahaha bhahahahahaی شalas xhlease xhalas xhalas

انرژی‌های به دام افتاده در یک لکه خورشیدی می‌توانند به صورت یک فوران شدید آزاد شوند که به آن شراره خورشیدی می‌گویند. زمانی که فوران فقط از تشعشع تشکیل شده باشد، به شراره خورشیدی می‌گویند.

بادهای خورشیدی جریانی از ذرات بسیار باردار هستند که توسط جوانی خورشید آزاد می‌شوند و فوق‌العاده با طغیان انرژی شدید مغناطیسی همراه هستند. تغییراتی که خورشید در طول چرخه ۱۱ ساله خورشیدی خود دستخوش می‌شود، شار مغناطیسی در نواحی خاصیت افزایش می‌یابد که روند همرفت را می‌کند. در نتیجه، سطح خورشید به طور قابل توجهی با توجه به کاهش می‌یابد و با مشاهده از زمین، آن منطقه تیره‌تر به نظر می‌رسد، چیزی است که از آن به عنوان یک خورشید یاد می‌کند.

لکه خورشیدی AR3165

اوج بعدی چرخه خورشیدی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود و فعالیت‌های آن در چند ماه گذشته کشف شده است. به عنوان مثال، هفته گذشته لکه خورشیدی AR3165، هشت شراره خورشیدی را به بیرون فرستاد که هر کدام را در کلاس M طبقه بندی می‌شدند که به میزان متوسط ​​شراره‌های خورشیدی است.

دنیایی که ما امروز در آن زندگی می‌کنیم به ماهواره‌ها و تامین برق پایدار وابسته است. این در حالی است که یک طوفان ژئومغناطیسی قوی می‌تواند باعث شود که از دست رفتن تریلیون‌ها دلار شود، زیرا ماهواره‌ها در اثر آن کار نخواهند کرد و منبع تغذیه بشر قطع می‌شود.

بخوان  کاوشگر قمری اروپا آماده پرتاب است

شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کره زمین و ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است که معمولاً در عرض‌های نزدیک به دو قطب زمین بر اثر برخورد ذرات باردار باد خورشیدی و یونیزه مولکول‌های موجود در یونسپهر(یونوسفر) زمین به وجود می‌آید.

بزرگترین نوع از چنین رویدادی در سال ۱۸۵۹ رخ داد که رویداد کارینگتون(Carrington) نام داشت، جایی که سیستم‌های تلگراف در سراسر جهان از کار افتادند.

ساکنان سیاره ما از مضر بادهای خورشیدی توسط یک پوشش جوی در اطراف زمین محافظت می‌شوند. ذرات پرانرژی با مولکول‌های جو زمین بسیار دارند و میدان مغناطیسی زمین را فشرده می‌کنند که به آن طوفان ژئومغناطیسی می‌گویند.