می توانید بعداً از ما تشکر کنید – 10 دلیل برای توقف فکر کردن درباره هوش مصنوعی

همانطور که وارد دهه دوم زندگی خود می شویم، به دنبال این هستیم که فراتر از خود ابزارها بررسی کنیم که چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارد. آیا ما شاهد اثر آلودگی فولاد بر زمین و هوا در اطراف کارخانه نیستیم؟ پاسخ: در سال ۲۰۱۶ شاهد حضور معماری جدیدی برای تراشهها خواهیم بود که میتوانند تاثیری شگرف در پردازشهای مرتبط با فرآیندهای یادگیری داشته باشند و مطمئنا عملکرد موجود در خصوص واحدهای پردازش گرافیکی نیز به مراتب بهبود خواهد یافت. این شرکت که به وسیله تیم هیالی و دیوید بروستر احداث شده است، در زمینه مطالعه و تولید سامانههای توزیع بهینه انرژی به خصوص گاز فعالیت میکند. در نشست مجمع عمومی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان کنفرانس اسلامی، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتایان خود از کشورهای پاکستان، مصر، اردن، جمهوری آذربایجان، برونئی و ازبکستان در خصوص همکاریهای علمی و فنآوری بحث و تبادل نظر کرد.

به نوعی می توان گفت فناوری رایانش لبه ای تاکید بر وابستگی پردازش روی خود دستگاه های هوشمند دارد تا پاسخگویی آن سریع تر باشد. باید روراست باشیم، چراکه اگر حتی یک وبسایت طراحی کنیم، اما ندانیم چطور خود را به گوگل و کاربران بشناسیم، به قول قدیمیها آب در هاون کوبیدهایم. به این ترتیب شرکتهای دیگری مانندChina Mobile، General Electric، IBM، AT&T، Oracle، Vodafone، Google و Cisco Systems به ترتیب جایگاههای بعدی در میان شرکتهای تکنولوژی و جایگاههای هفتم، پانزدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستوششم، سیویکم، سیودوم و سیوهفتم را در این فهرست به خودشان اختصاص دادهاند. بخش اول به معرفی مسئله هوش مصنوعی اختصاص دارد. از آسیا تنها دو کشور سنگاپور و هند در این فهرست قرار دارند که هر کدام دو شرکت را در این فهرست به خود اختصاص دادهاند.

برای نمونه در پژوهشهای مربوط به داروها میتوان از هوش مصنوعی برای آزمودن فرضیات استفاده کرد و کاربردهای ممکن داروهای ناشناخته در درمان بیماریها را مورد آزمایش قرار داد تا گزینههای دارویی جدیدی در اختیار دانشمندان قرار گیرد. به طور مثال در نظر بگیرید که از یک اتومبیل خودران خواستهاید تا شما را در سریعترین زمان ممکن به مقصد ببرد. اين مساله با توجه به اينکه محيط فضا، نيروی جاذبه کم و خلا بالا دارد، موجب توسعه نانوساختار ها و سيستمهای نانو – که ساخت آنها در زمين ممکن نيست- در فضا خواهدشد. 4. کم تر از انسان (sub-human): از اکثر انسانها بدتر عمل می کند. برخی از این ایدهها هیچ گاه به عرصه استفاده عمومی در نمیآیند و برخی نیز زندگی انسانها را متحول میکنند. تولید ثروت فراتر از تولید پول است این امر عواملی نظیر افزایش دانش ُ سرمایه فکری و کشف و استفاده موثر از منابع – حفظ منابع محیطی و سایر عواملی که میتوانند در افزایش استاندارد و کیفیت زندگی نقش داشته باشند را شامل میشود.

بخوان  برنامه نویسی هوش مصنوعی چیست؟ 1 بیتی

محققان در دهه های 1960 و 1970 به این نتیجه رسیدند که رهیافت های سمبلیک نهایتاً موفق به خلق ماشینی با هوش مصنوعی عمومی خواهند شد و رسیدن به این هدف را زمینه تحقیقات خود قرار دادند. در زمینه مدیریت پسماند، فولاد مبارکه رویکرد اقتصاد چرخشی را در دستور کار خود قرار داده است و با این رویکرد ما تمام مواردی را که بهعنوان پسماند از پروسه تولید خارج میشود، مجدد به چرخه برمیگردانیم و دوباره مصرف میکنیم. ما در تکنولوژی مورداستفاده در فولاد از تکنولوژی گرانتری به نسبت کوره بلند استفاده کردهایم و هدف نهایی ایجاد کمترین مخاطره برای محیطزیست است.

زاهدی، ایجاد شبکه نانو تکنولوژی در بین کشورهای عضو، تاسیس پارک فنآوری در جهان اسلام با محوریت ایران و عضویت ایران در دبیرخانه کامستک برای سیاستگذاریهای کلان را از جمله پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران دانست که به تصویب سیزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک رسید. وزیران علوم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همچنین در قطعنامه پایانی نشست اسلام آباد، استفاده صلحآمیز از فنآوری هستهای را حق همه اعضای سازمان کنفرانس اسلامی دانستند. در پایان نشست سه روزه سیزدهمین مجمع عمومی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز شبکه نانو تکنولوژی در میان کشورهای اسلامی معرفی شد. وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در اسلامآباد حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان کنفرانس اسلامی «کامستک» را ناشی از جایگاه علمی ایران در میان کشورهای اسلامی دانست. مدیر مرکز تحقیقات و نوآوریهای آموزشی وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای اروپایی فناوری آموزشی عبارت است: طرح سازمان یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روشهای نوین ارتباط جمعی و شیوههای جدید تدریس، ابزار و وسایل بصری و سازمانبندی کلاس بهرهگیری میکند.

این سازمان در مرحله اول ۲۲۵شرکت را که در زمینه انرژی، تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی فعالیت میکردند، انتخاب کرد که در نهایت در مرحله پایانی انتخاب، ۴۷ شرکت به عنوان پیشتازان تکنولوژی در سال ۲۰۰۷ انتخاب شدند. امسال نیز این سازمان در مرحله اول ۲۲۵شرکت را که در زمینه انرژی، تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی فعالیت میکردند انتخاب کرد که در نهایت در مرحله پایانی انتخاب، ۴۷ شرکت به عنوان پیشتازان تکنولوژی در سال ۲۰۰۷ انتخاب شدند. از AI میتوان برای ایجاد NPC هوشمند و شبیه انسان برای تعامل با بازیکنان استفاده کرد؛ همچنین میتوان از آن برای پیشبینی رفتار انسان استفاده کرد تا با استفاده از آن طراحی و تست بازی را بهبود بخشید.

بخوان  رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای و بازار کار | 1biti
این اتفاق عمدتاً نتیجه جامعه ای است که از مدتها قبل اهمیت زیادی برای آموزش قائل بوده و سیستمی که تمام هدف خود را به یک آزمون واحد (ورود به دانشگاه) متمرکز میکند که عواقب قابل توجهی در طول زندگی دارد. یکی از دلایل این است که، مصرفکنندگان امروزی انتظار دارند شرکتهای تجاری متناسب با مکان، جمعیت و یا علایق مصرفکنندگان پیامهای تبلیغاتی و بازاریابی خود را تنظیم کنند. همانطور که انتظار میرفت، موجودات هوشمند مصنوعی بیشتری ساخته شدند و محصولات رسانهای خلاقانهتری درباره هوش مصنوعی و مقصد آن منتشر شد. این زنگ تصویری البته غیر از قابلیت عدم نیاز به لمس، تمام ویژگیهایی را که از یک زنگ هوشمند انتظار میرود، دارد. این محصولات برای مدیریت و جلوگیری از هدر رفتن آب یا نوسان در فشار آب خانه استفاده میشوند و از مزایای آن میتوان به هوشمند بودن آنها، اتصال به اینترنت و امکان کنترل از راه دور اشاره کرد.

این ابزار جدید، برای شبیهسازی ساختمانها و پروژهها قبل از ساخت و اجرا بکار میرود و کمک میکند تا در دنیای مجازی با بررسی تناسبات، هندسه و طراحی بنا از خطاهای احتمالی در هنگام اجرای پروژه در دنیای واقعی جلوگیری شود. ارائه نرمافزارهای جدید برای کنترل پروژه و اینترنت، طراحی میکرو درایوها و میکروباتریها با عمر طولانی از دستاوردهای این شرکتها در زمینه تکنولوژی بوده است. کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسیار گستردهای مانند ابداع روشهای کاملاً جدید برای “تشخیص مولکولی مکانیسمهای بیماریزایی و گشایش سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی”، “امکان تشخیص پیش از تولد بیماریها و پس از آن”، “ژندرمانی و کنار گذاشتن (نسبی) برخورد معلولی با بیمار و بیماری”، “تولید داروها و واکسنهای نوترکیب و جدید”، “ساخت کیتهای تشخیصی”، “ایجاد میکروارگانیسم های دستکاری شده برای کاربردهای خاص”، “تولید پادتن های تک دودمانی (منوکلونال)” و غیره را در بر می گیرد. گسترش تکنولوژی بهکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر و کمآلاینده، توجه به حفاظت از محیطزیست و کاهش اثرات تخریبی صنایع بر محیط زندگی، یافتن راههای نوین بهکارگیری تکنولوژی در زندگی روزمره انسانها و گسترش صنایع مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات از اصلیترین معیارهای این سازمان جهانی در انتخاب پیشتازان تکنولوژی است.

بخوان  معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی | 1biti

اینکه این ارقام بهسادگی به دست نیامده نیازمند دقت و بررسی است. همچنین ما در فولاد مبارکه مطالعاتی بر روی خاک اطراف فولاد مبارکه تا شعاع 65 کیلومتری انجام دادهایم که از طریق آن تأثیرات صنعت فولاد را بر زمینهای اطراف بررسی کنیم. در اینجا ما دو نوع آموزش قرار داده ایم که تقریبا موارد مشابهی مطرح می کنند. انواع یادگیریها در هوش مصنوعی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند: – «یادگیری نظارت شده» (Supervised Learning): در این نوع یادگیری با استفاده از مجموعه داده مشخصی که به الگوریتم داده میشود، سیستم برای ارائه نتایج مورد نیاز آموزش میبیند. هر کدام از مدل های خاصی از هوش مصنوعی با الگوریتم های متفاوت استفاده می کنند که با عوض شدن نوع مسئله کارایی خود را از دست می دهند. میتوانید بستههای اینترنتی مورد نظر خود را خریداری کنید. کتابخانههای دیجیتالی قطعات ۳ بعدی به سرعت در حال رشد است و به زودی میتوانید هر آن چه را نیاز دارید پرینت کنید.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در قطعنامه پایانی این نشست همچنین اعلام شد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در میان کشورهای اسلامی، کشور برتر در تولید علم بوده است به عضویت کمیته اجرایی علوم و فنآوری سازمان کنفرانس اسلامی در آمد. بر اساس یکی از بندهای قطعنامه پایانی سیزدهمین مجمع عمومی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان کنفرانس اسلامی، دبیرخانه شبکه همکاری پارکهای علوم و فنآوری این سازمان در ایران تاسیس خواهد شد. یخچال، سطلآشغال و حتی توستر کامپیوتری شده و از همه مهمتر با هم شبکه میشوند. برای دریافت سرعت بیشتر حالت شبکه خود را ابتدا روی حالت نسل چهار و در صورت عدم پوشش روی نسل سوم قرار دهید. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد 1biti لطفا از سایت ما دیدن کنید. سپس در همین دهه، تعدادی از گروه هشت خائن از شرکت فیرچایلد نیز جدا شدند و شرکت اختصاصی خودشان را تاسیس کردند.در سال ۱۹۶۸، گوردون مور و رابرت نایک شرکت در سانتا کلارا شرکت خود به نام اینتل را تاسیس کردند.