نسل بعدی Microsoft Outlook اکنون اینجاست – اما شما نمی توانید آن را امتحان کنید


این شرکت تأیید کرده است که جدیدترین نسخه Microsoft Outlook اکنون برای کاربران منتخب در دسترس است.

نسخه جدید سرویس گیرنده ایمیل اکنون برای آفیس اینسایدرها باز است تا بتوان آن را امتحان کرد و دیدی نسبت به آنچه این شرکت به عنوان آینده Outlook در ویندوز می بیند ارائه می دهد.منبع