نقش خواب بر اثربخشی ورزش

همچنین از نامه‌هایی برای تعیین مدت زمان خواب آن‌ها و اینکه آیا این مدت کمتر از شش ساعت بوده است یا بیشتر استفاده می‌شود و از افراد در میزان فعالیت بدنی آنها سوال می‌شود.

در مطالعات پیشین، اثرگذاری خواب و فعالیت بدنی با بر عملکرد شناختی بررسی می‌شد. این بررسی به صورت مقطعی بود، به این معنا که تنها بر مقطعی از زمان بررسی می‌شد. اکنون مشخص شده است که ممکن است فعالیت بدنی منظم به تنهایی برای جبران و مقابله با سلامتی برای سلامت روان کافی نباشد.

دسته بندی های شناختی از اختلالات روانی است که بر روی جملات شناختی افراد از نگاه، درک، بررسی و حل مسئله تأثیر می گذارد.

ایسنا/اصفهان به تازگی، پژوهشی به فکر خواب در اثربخشی فواید ورزش بر سلامت روان افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله پی برده‌اند.

نتایج این مطالعه به تازگی در مجله Lancet Healthy Longevity منتشر شده است.

در این مطالعه، تیم تحقیقاتی حدود 9 هزار نفر که شامل 50 تا 60 ساله بودند را بررسی و عملکرد شناختی آن‌ها را طی یک دوره 10 ساله از طریق آزمون‌های مختلف حافظه و روانی کلامی ارزیابی کرد.

پیش از این سازمان بهداشت جهانی، فعالیت بدنی را به عنوان راهی برای حفظ عملکرد شناختی افراد معرفی کرده است، در حالی که اکنون خواب کافی در اثربخشی فواید ورزش بر سلامت روان افراد، یکی از فاکتورهای مهم شناخته شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از گردین، افراد به تازگی دریافت پنجاه نفری که در سنین و ۶۰ سالگی، از نظر افراد فعال در طول شبانه کافی نیستند، درست مانند افرادی هستند که فعالیت های کمی دارند، در خطر اختلالات روانی قرار می گیرند.

بخوان  YouTube Premium به تازگی برای مشترکین iOS ارزش بسیار بهتری پیدا کرده است

در مطالعه، فعالیت‌های بدنی بیشتر، بدون توجه به زمانی که می‌خوابیدند، عملکرد شناختی بهتری دارند. اما نتایج در طول دوره 10 ساله تغییر کرد و به گفته افراد، افرادی که از نظر جسمی فعال هستند و در دهه 50 و 60 زندگی کم خوابی، اختلالات شناختی سریع‌تری را تجربه کردند، در حالی که تاثیر ورزش و فعالیت جسمی بر عملکرد شناختی دارند. افراد ۷۰ ساله و بالاتر، با وجود خواب کوتاه، حفظ شدند.

در نتیجه، دانشگاه کالج لندن (UCL)، افرادی که در دهه 50 و 60 زندگی خود فعالیت بدنی منظمی دارند، اما در طول شبانه روز کمتر از 6 ساعت می‌خوابیدند، در مهارت‌هایی مانند تفکر، نظر، بررسی و حل مسئله مشکل دارند. می شوند.

به طور کلی، این پژوهش نیاز به خواب را به عنوان امری مهم برای محافظت در برابر اختلالات شناختی در افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله نشان می‌دهد.

انتهای پیاممنبع

به گفته Mikaela Bloomberg، نویسنده اصلی این مطالعه، «برای بهره مند شدن از تاثیرات روان شناختی فعالیت های ورزشی، ما به خواب کافی در طول شبانه روز نیازمندیم. در واقع، برای بهره مندی از سلامت روان شناختی، دوکتور فعالیت جسمانی همراه فا با توجه به خواب بسیار مهم است.