ورود پلاسما به عرصه پزشکی و درمانیسازمان انرژی اتمی خبر داد: از دیروز فناوری پلاسما برای پزشکی هسته‌ای را وارد عرصه پزشکی و درمانی کشور کردیم.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته در استان البرز سمپوزیوم پزشکی اتمی برگزار شد. ویژگی آن همطراز بودن این سمپوزیوم با سمپوزیوم‌های مشابه پیش‌رو در فناوری‌های نوین، پلاسما را وارد پزشکی و درمان کرد.

وی تشخیص خرسندی کرد: این نشان می‌دهد که یکی از یافته‌ها و فناوری‌هایی است که در حوزه فناوری‌های سازمان انرژی اتمی است، هم طراز با پیشرفته در اختیار مردم قرار گرفته است.

ادامه دارد…منبع

بخوان  تشخیص بهتر سرطان با کمک زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برد