ورود پلاسما به عرصه پزشکی و درمانیسازمان انرژی اتمی خبر داد: از دیروز فناوری پلاسما برای پزشکی هسته‌ای را وارد عرصه پزشکی و درمانی کشور کردیم.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته در استان البرز سمپوزیوم پزشکی اتمی برگزار شد. ویژگی آن همطراز بودن این سمپوزیوم با سمپوزیوم‌های مشابه پیش‌رو در فناوری‌های نوین، پلاسما را وارد پزشکی و درمان کرد.

وی تشخیص خرسندی کرد: این نشان می‌دهد که یکی از یافته‌ها و فناوری‌هایی است که در حوزه فناوری‌های سازمان انرژی اتمی است، هم طراز با پیشرفته در اختیار مردم قرار گرفته است.

ادامه دارد…منبع

بخوان  اجاق گاز از هوای مضرتر است