ویدئویی از فوران یک لکه خورشیدی غول‌پیکر

فعالیت های خورشیدی به عنوان بخشی از چرخه خورشیدی در حال افزایش هستند که ۲۵ پیش بینی می کنند در سال ۲۰۲۵ به اوج خود برسد. برای اطلاع از میزان روزانه شراره های خورشیدی و آگاهی از آخرین یافته های آب و هوای فضایی، از وب سایت «مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی» (SWPC) متعلق به «اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا»(NOAA) بازدید کنید تا جدیدترین داده‌های پرتو ایکس خورشیدی به دست آمده با «سامانه ماهواره عملیاتی زیست‌محیطی زمین‌ایستا»(GOES) را ببینید.

انتهای پیاممنبع

AR3311 به یک لکه خورشیدی بزرگ دیگر به نام «AR3310» ملحق می‌شود که مسئول شکل‌گیری شراره‌های بزرگ خورشیدی در ۱۶ مه بود که باعث خاموشی رادیویی شدند. این جفت فرار به آرامی در حال چرخش هستند و تا آخر هفته مستقیما روبه‌روی ما خواهند بود.

ویدئویی از فوران یک لکه خورشیدی غول‌پیکر

نمایش از شراره های بزرگ خورشیدی در ۱۶ مه

شراره‌های خورشیدی زمانی به وجود می‌آیند که انرژی مغناطیسی در جو خورشید جمع می‌شود و طی یک انفجار شدید تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌شود. شراره‌های خورشیدی اندازه خود، به گروه‌هایی از حروف دسته‌بندی می‌شوند که کلاس X قوی‌ترین آنهاست. در رتبه بعد، شراره‌های کلاس M قرار دارند که ۱۰ کمتر از شراره‌های کلاس X هستند. سپس، شراره‌های کلاس C، کلاس B و در نهایت شراره‌های کلاس A قرار دارند که بسیار ضعیف هستند و نمی‌توانند به طور قابل توجهی روی تأثیر بگذارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، خورشید اخیرا رگبار تقریباً بی‌وقفه‌های از شراره‌های خورشیدی، از جمله ۹ شراره قوی کلاس M را منتشر کرده است. در زمان نگارش این مقاله، حداقل هفت مورد از شراره های خورشیدی کلاس M قوی، به ناحیه موسوم به «AR3311» نسبت داده شده است که لکه‌های خورشیدی غول‌پیکر را به سمت زمین می‌چرخد و آرامی دارد.

ویدئویی که منتشر شده است، فوران یک لکه خورشیدی غول‌پیکر را در میان رگباری از شراره‌های خورشیدی قوی نشان می‌دهد که به سمت زمین می‌چرخد.

مجموعه‌ای از خاموشی‌های رادیویی، در اثر انتشار مکر شراره‌ها ایجاد شده‌اند که پالس قوی پرتوهای ایکس و پرتوهای فرانفش شدید را به سمت زمین می‌فرستند. پرتوها که با سرعت نور حرکت می‌کنند، در کمتر از هشت دقیقه به زمین می‌رسند، لایه بالاتر جو زمین(ترموسفر) را یونیزه می‌کنند و به خاموشی کوتاه رادیویی در زمان برخورد می‌شوند.

در هر کلاس، اعداد از ۱ تا ۱۰ و فراتر از آن برای شراره‌های کلاس X، قدرت نسبی یک شراره را می‌دهند. قوی‌ترین شراره خورشیدی روز، در روز ۱۸ مه ساعت ۸:۴۰ شب به وقت منطقه زمانی شرقی به پیوست.

بخوان  مریخ روزگاری آبی بوده است