ویدیو/ قدرت های بزرگ در ماه پایگاه نظامی می سازند


ویدیو/ قدرت های بزرگ در ماه پایگاه نظامی می سازند

در چند دهه ی بزرگ جهان، قدرت های بزرگ جهان برای ساختن پایگاه نظامی در ماه، احتمال وقوع یک نابرد فضایی را شدت بخشیده است. این اتفاق باعث بروز نگرانی‌هایی در مورد استعمار ماه شده است.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخمنبع

بخوان  WhatsApp برای اندروید یافتن پیام‌های قدیمی‌تر را بسیار آسان‌تر می‌کند