ویدیو/ چرا حیوانات سیستم عصبی خود را تغییر می‌دهند؟


ویدیو/ چرا حیوانات سیستم عصبی خود را تغییر می‌دهند؟

افزایش دما، تغییر سریع در بارندگی‌ها و اسیدی شدن اقیانوس‌ها محیط‌های تغییر یافته‌های را برای بسیاری از گونه‌های جانوری ایجاد کرده است. سیستم‌های عصبی جانوران نقش اصلی در توانمندسازی و محدود کردن نحوه واکنش آن‌ها به آب و هوای تغییرات بازی می‌کند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامیمنبع

بخوان  بازگشت سارق به محل سرقت پس از جاگذاشتن سوئیچ! + فیلم