ویژن پرو من را در زمین پلی آف MLS قرار داد و آنقدر واقعی بود که تقریبا می‌توانستم بوی چمن و شامپاین را بچشم.

Apple Vision Pro Immersive Video

Apple Vision Pro در کاری که کمتر دستگاه دیگری می تواند انجام دهد برتر است: غوطه وری عمیق و تجربیات فوق واقع گرایانه که باعث می شود واقعیت خود را زیر سوال ببرید.

من تقریباً یک سال است که از Vision Pro روشن و خاموش استفاده می کنم. اولین بار در یک سری دموهای بسیار کوتاه، اما از فوریه یکی از آنها را برای نگه داری داشتم و اغلب، گاهی اوقات برای ساعت ها از آن استفاده می کنم.

منبع