ویژگی فراخوانی ویندوز 11 در واقع روی CPU های پشتیبانی نشده کار می کند – در اینجا دلیل این ایده بد است

Windows 11 working on a laptop PC

طرفداران ویندوز 11 در حال حاضر با ویژگی جدید – و بحث برانگیز – Recall بازی می کنند که این سیستم عامل اکنون در پیش نمایش (به مدت 24 ساعت) دارد، و آنها با دستکاری کارها، آن را روی CPU های مبتنی بر Arm موجود کار می کنند.

اگرچه ویژگی Recall در پیش‌نمایش اخیر منتشر شده از به‌روزرسانی 24H2 ویندوز 11 وجود دارد، مایکروسافت توضیح می‌دهد که این ویژگی روی رایانه‌های شخصی موجود کار نمی‌کند، زیرا به رایانه شخصی Copilot+ (نام جدید «AI PC») نیاز دارد.

منبع