پیاده‌روی فضایی ۲ فضانورد ناسا امروز می‌شود

مقامات ناسا روز جمعه گفتند که مان و واکاتا، به فضانوردان در پوشیدن و درآوردن لباس فضایی و تنظیم بازوی رباتیک “کانادارم2″(Canadarm2) کمک خواهند کرد و همچنین، آنها را در طول پیاده‌روی فضای زیر نظر خواهند داشت.

کاسادا و روبیو، یک آرایه خورشیدی جدید «iROSA» را نصب خواهند کرد. “نیکول مان”(Nicole Mann)، فضانورد ناسا و “کویچی واکاتا”(Koichi Wakata)، فضانورد ژاپن نیز از داخل آزمایشگاه مدار به آنها کمک خواهند کرد.

انتهای پیاممنبع

فضانوردی که پیاده‌روی فضایی انجام داد، تا امروز دو آرایه از شش آرایه برنامه ریزی شده iROSA را نصب کرده است. پنل‌های جدید به جای جایگزینی سیستم انرژی خورشیدی کنونی ایستگاه فضایی داخلی، آن را تقویت می‌کنند. مقامات ناسا ۳۰ مورد که هر شش آرایه iROSA راه‌اندازی می‌شوند، منبع برق آزمایشگاه مداری باید بین ۲۰ تا درصد افزایش یابد.

دو فضانورد ناسا امروز شنبه سوم دسامبر، یک پیاده‌روی فضایی را برای نصب آرایه‌های خورشیدی جدید در “ایستگاه فضای بین‌المللی”(ISS) انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، “جاش کاسادا”(Josh Cassada) و “فرانک روبیو”(Frank Rubio) قرار است در ساعت 7:25 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی(15:55 به وقت وقت)، تهران در یک پیاده‌روی فضایی که انتظار می‌رود تا هفت ساعت طول بکشد. بکشد، از ایستگاه فضایی بین‌المللی خارج شوند.

بخوان  دستگاهی که هم شما و هم موبایلتان را شارژ می کند!