پیشرفت “فوق هوش” گزارش شده OpenAI آنقدر بزرگ است که تقریباً شرکت را نابود کرد و ChatGPTاکنون کاملاً ممکن به نظر می رسد که شرکت مادر ChatGPT، OpenAI، مشکل «ابر هوش» را حل کرده باشد و اکنون با پیامدهای آن برای بشریت دست و پنجه نرم می کند.

پس از اخراج OpenAI و استخدام مجدد سام آلتمن، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل آن، افشاگری در مورد آنچه که جرقه این حرکت را ایجاد کرد همچنان ادامه دارد. گزارش جدیدی در The Information حداقل اختلال داخلی یک پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی تولیدی را نشان می‌دهد که می‌تواند منجر به توسعه چیزی به نام «ابر هوش» در این دهه یا زودتر شود.

منبع