چین اولین تلسکوپ با فناوری «چشم خرچنگ» را به فضای پرتاب می‌کندتلسکوپ «اینشتین» به جستجوی تابش‌های قدرتمند پرتو ایکسی که از آسمانی مرموز نشانات می‌گیرند، می‌پردازد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، آکادمی علوم چین(CAS) سرانجام پس از ماهها فضاپیمای اینشتین پروب خود را که برای تماشای پرتوهای ایکس در فضا طراحی شده بود، به فضا می‌فرستد.

این تلسکوپ در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ پرتاب شود. این تلسکوپ دارای نسل‌های از ابزاری است که با بالا و میدان رصدی به کار گرفته می‌شود.

کاوشگر اینشتین

برای توسعه این کاوشگر از چشم خرچنگ الهام گرفته شده است. چشم خرچنگ از آن جهت خاص به‌فرد است که اجازه می‌دهد نور از همه جاها به آن وارد شود. این نور سپس در مجراها منعکس می‌شود و روی شبکیه می‌شود.

این ساختار به خرچنگ میدان دید وسیعی می‌دهد و به آن کمک می‌کند تا چیزهای زیادی را در اطراف خود در اقیانوس ببیند. به طور مشابه، کاوشگر اینشتین دارای ابزارهای ویژه است. این ابزارها تلسکوپ پرتو ایکس مشخص (WXT) و تلسکوپ پرتو ایکس پیگیر(FXT) هستند.

تلسکوپ پرتو ایکس بیرون مانند چشمان خرچنگ طراحی شده است و از لنزهای ریزتخلخل(Micro Pore Optics) استفاده می‌کند. این لنزها به آن اجازه می‌دهند تا به بسیار بزرگی از آسمان، تقریباً یک دهم کل آسمان معادل 3600 درجه‌مربع به طور همزمان نگاه کند.

با این کار، کاوشگر اینشتین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

ماموریت قریب الوقوع فضاپیمای آکادمی علوم چین آماده است تا به طور سیستماتیک کیهان آسمانی ما را بررسی کند. در بیانیه مطبوعاتی آژانس فضایی اروپا(ESA) آمده است که هدف اصلی آن تشخیص و بررسی تشعشعات پرتو ایکس است که از کیهانی، به‌ویژه ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها سرچشمه می‌گیرند.

بخوان  متاورس باید کارایی داشته باشد نه نوآوری!

کاوشگر اینشتین یک ماموریت انفرادی نیست. آکادمی علوم چین در حال همکاری با آژانس فضایی اروپا و موسسه ماکس پلانک برای فیزیک فرازمینی(MPE) در آلمان برای انجام این ماموریت است.

آنها دانش و منابع خود را برای کشف اسرار جهان با استفاده از کاوشگر اینشتین ترکیب می‌کنند.

اریک کولک (Erik Kuulkers)، پروژه دانش‌آموز کاوشگر اینشتین از آژانس فضایی اروپا می‌گوید: کاوشگر اینشتین به لطف طراحی نوآورانه‌اش می‌تواند بخش‌های بزرگی از آسمان را در یک نگاه رصد کند. به این ترتیب ما می‌توانیم بسیاری از منابع جدید را کشف کنیم و در عین حال رفتار نور پرتو ایکسی که از اجرام در دوره‌های بلند می‌آید مطالعه شده است.

کولکرز افزود: کیهان تنها آزمایشگاه ما برای بررسی انرژی‌ترین فرآیندها است. ماموریت هایی مانند کاوشگر اینشتین برای ارتقاء ما از این روش ها و کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنبه های اساسی فیزیک بر انرژی هستند.

تلسکوپی با فناوری پیشرفته

مشاهده منابع پرتو ایکس تازه در پیشبرد درک ما از پیدایش گرانشی بیشتر دارد.

کاوشگر اینشتین که به زودی ساخته می‌شود مانند یک کارآگاه کیهانی خواهد بود و سعی می‌کند بیشتر در مورد آنچه در خارج از فضا اتفاق می‌افتد بیاموزد.

کولکرز می‌گوید: قابلیت‌های کاوش اینشتین مطالعات مکمل منابع کیهانی فردی است که توسط ماموریت‌های دیگر به دست آمده است.

این تلسکوپ نقشه‌بردار پرتو ایکس پیش‌ساز ایده‌آل ماموریت NewAthena آژانس فضایی اروپا است که در حال حاضر در دست مطالعه است و بزرگترین رصد خانه ایکسی است که ساخته شده است.

انتهای پیاممنبع