کاربران زوم برای مک باید اکنون به روز رسانی کنند تا یک نقص امنیتی بزرگ را برطرف کننداین شرکت هشدار داده است که برخی از نسخه‌های موجود Zoom برای Mac ممکن است بخش‌هایی از کنترل‌های رایانه شما را در معرض مهاجمان مخرب قرار دهند و ممکن است شما حتی از آن مطلع نباشید.

این مشکل – که به عنوان CVE-2022-28762 شناسایی شده است – تصور می شود در نسخه های 5.10.6 تا 5.12.0 مشتری macOS Zoom وجود داشته باشد (بدون در نظر گرفتن).منبع