کشف دوردست‌ترین سیاه‌چاله کلان‌جرم فعال در تلسکوپ «جیمز وب»

این دو سیاه‌چاله در هسته‌های CEERS ۲۷۸۲ و CEERS ۷۴۶ قرار دارند که به ترتیب ۱.۱ میلیارد سال و یک میلیون سال از انفجار بزرگ تشکیل شده‌اند. وزن هر کدام حدود ۱۰ میلیون خورشید است.

تلس فضایی جیمز وب مورد انبوهی از داده‌های محصولات محصولاتی را در CE 1019 جمع‌آوری می‌کند که ترکیب شیمیایی، جرم و سایر ویژگی‌های کهکشان را نشان می‌دهند. این داده‌ها نشان می‌دهند که به طور فعال در حال تولید ستاره‌های جدید است. این احتمالاً در نتیجه ادغام با کهکشان دیگری است که فعالیت سیاه‌چاله مرکزی CEERS ۱۰۱۹ را تغذیه می‌کند.

«دیل کوچوسکی» (Dale Kocevski)، پژوهشگر «کالج کلبی» (Colby College) که یکی از پژوهشگران جیمز وب را سرپرستی می‌کند، گفت: پژوهشگران مدت‌ها می‌دانستند که سیاه‌چاله‌هایی کمتر در کیهان اولیه وجود دارند. جیمز وب اولین رصدخانه‌ای است که می‌توان آنها را به ثبت رساند. اکنون ماهاییم که سیاه‌چاله‌ها با جرم کمتری ممکن است در همه جا وجود داشته باشند و منتظر کشف شوند.

به گزارش ایسنا، و به نقل از «CEERS 1019» که تاریخ سیاه‌چاله باستانی را در خود جای داده است، بیش از 57 میلیون سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته است. سیاه‌چاله کلان‌جرم فعال در مرکز CEERS ۱۰۱۹ نه تنها از نظر سن و مسافت غیرمعمول است، بلکه از این نظر عجیب به شماره می‌رود که فقط ۹ میلیون جرم خورشیدی دارد. یعنی ۹ میلیون برابر بزرگتر از خورشید است. بیشتر سیاه‌چاله‌های کلانجرم در کیهان معمولاً بیش از یک جرم خورشیدی هستند که باعث روشن‌تر شدن و شناسایی آسان‌تر آنها می‌شوند.

سیاه‌اله واقع در CEERS 1019 با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط تلسکوپی فضای جیمز وب به عنوان بخشی از «بررسی علم انتشار زودهنگام توسعه کیهانی»(CEERS) کشف شد. این یک برنامه پژوهشی است که برای آزمایش و اعتبارسنجی روش‌هایی به منظور بررسی تاریخ کیهان در منطقه‌ای از فضای بین صورت فلکی دب اکبر و گاوران(Boötes) طراحی شده است. داده های جمع آوری شده برای این بررسی پیشتر هم ستاره شناسان را به وجد آوردند.

بخوان  یکی از بزرگترین بازی های واقعیت مجازی متا متوقف می‌شود

پژوهشگران با استفاده از «تلسکوپ فضای جیمز وب»، سیاه‌چاله‌های را کشف کرده‌اند که دوردست‌ترین سیاه‌چاله کلان‌جرم فعال‌شده تا امروز است.

این بررسی بیشتر بر روی سیاه‌چاله در مرکز CEERS 1019، دو سیاه‌چاله کلان‌جرم دیگر را کمتر از آنچه معمولاً در سیاه‌چاله‌ها در آن فاصله دیده می‌شود، پیدا کرد.

انتهای پیاممنبع

در مجموع، ۱۱ کهکشان با استفاده از داده‌های بررسی CEERS کشف‌شده و می‌توان بین ۴۷۰ تا ۶۷۵ میلیون سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفت. به گفته پژوهشگران، به دست آمده از مطالعه این کهکشان‌ها، می‌توانند ستاره‌شناسان را در مورد چگونگی شکل‌گیری و پیشرفت‌ها در طول تاریخ کیهانی متحول کنند.

ستاره‌شناسان مدت‌ها گمان می‌کردند که سیاه‌چاله‌های کوچکتر باید در روزهای اولیه عمر کیهان شکل بگیرند، اما این مشاهدات، اولین مشاهداتی هستند که آنها را با چنین جزئیاتی نشان می‌دهند.

«استیون فینکلشتاین» (Steven Finkelstein)، ستاره‌شناس «دانشگاه تگزاس در آستین» (UT Austin) گفت: تا پیش از این، پژوهش‌ها درباره جهان اولیه ارزیابی شدند. با جیمز وب نه تنها می‌توانم سیاه‌چاله‌ها و کهکشان‌ها را در فواصل بسیار زیاد ببینیم، بلکه می‌توانیم آن‌ها را شروع کنیم. این قدرت فوق‌العاده تلسکوپ جیمز وب است.

اندازه نسبتا کوچک سیاه‌چاله واقع در مرکز CEERS ۱۰۱۹ تا حدودی یک معما است. در بیانیه «موسسه علمی تلسکوپ فضایی در بالتیمور» که عملیات علمی جیمز وب را مدیریت می‌کند، نوشته شده است: هنوز مشکل است که توضیح دهید سیاه‌چاله چگونه اینقدر زود پس از آغاز جهان شکل گرفته است.