کشف دو ابر زمین سنگی پیرامون یک ستاره

این سیارات را از این لحاظ می‌توان به عنوان «ابر زمین» (super-Earths) طبقه‌بندی کرد، یعنی جهان‌های سنگی بزرگ‌تر از زمین و کوچک‌تر از نپتون، بعد از منظومه تراپیست (TRAPPIST) این دومین جهان شناسایی شده با امیدواری به وجود حیات در آن است.

به گزارش ساینس الرت، دانشمندان در مدار نزدیک به این ستاره کم‌سو دو سیاره فراخورشیدی (خارج از منظومه شمسی) سنگی را شناسایی کردند که یکی از آن‌ها در فاصله‌ای از این ستاره قرار دارد که به منطقه قابل زیست شناخته می‌شود و ممکن است نشانه‌ای از وجود حیات دراین سیاره باشد.

ستاره‌شناسان بر اساس داده‌های موجود اطلاعاتی درباره مدار چرخشی و قطر سیاره فراخورشیدی کسب می‌کنند، اما کسب اطلاعات دقیق‌تر مستلزم مشاهدات بیشتر با ابزار‌های متفاوتی است.

بیشتر بخوانید


یکی از دو سیاره فراخورشیدی شناسایی شده قطری ۱.۳۲ برابر قطر زمین و دیگری ۱.۳۷ برابر زمین قطر دارد و جرم آن نیز ۲۵ برابر زمین است. این سنجش‌ها مطابق با جهان‌های سنگی مانند زمین، مریخ و ونوس هستند و با جهان‌های گازی یا یخی مانند ژوپیتر یا نپتون تفاوت دارند.

حتی اگر این سیاره میزبان حیات نباشد، اما جهان‌های واقع در منطقه قابل زیست در پیرامون ستاره‌ها به خصوص سیاره‌های سنگی نادر هستند.

کشف این سیاره رویداد هیجان‌انگیزی بوده و حاکی از این است که موارد بیشتری از چنین جهان‌هایی ممکن است در محیط پیرامونی منظومه شمسی در انتظار کشف باشد، هر چند برای تعیین دقیق‌تر ماهیت این سیاره باید مشاهدات بیشتری انجام شود.

 منبع

ستاره‌شناسان در انتظار هستند تا بتوانند در آینده با تصاویر تلسکوپ جیمز وب به نتایج دقیق‌تری در خصوص این سیارات برسند.

بخوان  ما دوباره به اینجا می رویم - مایکروسافت به طور تصادفی به روز رسانی بعدی را برای ویندوز 11 نشان می دهد

این دو سیاره فرا-خورشیدی (فراتر از منظومه شمسی) در نتیجه مشاهدات تلسکوپ TESS سازمان ناسا شناسایی شده‌اند.