کنترل بوی تاسیسات با فناوری جدید

این فناوری مصرف برق کم و مساحت کمی نیاز دارد، کار با آن آسان است و نیاز به نگهداری دستی کمتر دارد.

انتهای پیاممنبع

مرکز تحقیقاتی که توسط چینی ایجاد شده است، کنترل ایستگاه‌های انتقال انرژی است.

ایستگاه انتقال انتقال استان ژجیانگ در شرق چین این فناوری خوشبوکننده را ایجاد کرده است. بازرسی میدانی نشان می‌دهد که در تمام مناطق عملیاتی در این ایستگاه انتقال به طور قابل توجهی کمتر از قبل است و بازرسان محلی است که هیچ بویی در تشخیص ندارد و هیچ بوی قابل حسی در اطراف آن منطقه وجود ندارد.

کیانگ گفت که وقتی گاز بدبو از ناحیه پلاسما عبور می‌کند، واکنش‌های متعددی از اسیدیته و کاهش می‌دهد که می‌دهد و در نهایت به انتشار بی‌بو، ایمن و سبز می‌رسد.

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، ایستگاه انتقال یک مرکز نگهداری موقت است که در آن‌ها دسته‌بندی می‌شود و به محل دفن‌فروشی یا تأسیسات بازیافت ارسال می‌شود و در این میان‌های خانگی در حال تجزیه و تحلیل با افزایش دما و رطوبت به میزان بیشتری در ایستگاه می‌شود.
به گفته «کیانگ نینگ» (Qiang Ning) کارشناس کنترل هوا از دانشگاه تونگجی (Tongji)، این فناوری جدید از منبع تغذیه/توان پالسی برای ایجاد یک منطقه پردازش پلاسما استفاده می‌کند.