ChatGPT یک رقیب بزرگ جدید پیدا می کند زیرا Anthropic ادعا می کند که هوش مصنوعی Claude 3 آن را شکست داده است.

Claude 3 main page

شرکت هوش مصنوعی Anthropic در حال پیش نمایش “خانواده” جدید خود از مدل های Claude 3 است که ادعا می کند می توانند از Gemini گوگل و ChatGPT OpenAI در چندین بنچمارک بهتر عمل کنند.

این گروه از سه AI با درجات مختلف “قابلیت” تشکیل شده است. شما Claude 3 Haiku را در پایین دارید، به دنبال آن Claude 3 Sonnet، و سپس Claude 3 Opus به عنوان سگ برتر وجود دارد. Anthropic ادعا می کند که این سه نفر به دلیل چندوجهی بودن، سطح بهبود یافته دقت، درک بهتر زمینه و سرعت، “عملکرد قدرتمند” را در سراسر صفحه ارائه می دهند. نکته قابل توجه در مورد این سه نفر این است که آنها تمایل بیشتری برای پاسخ به سؤالات سخت خواهند داشت.

منبع