Google Sheets می خواهد از هوش مصنوعی برای پرچم گذاری و رفع اشتباهات شما استفاده کند



تیم تحقیقاتی هوش مصنوعی گوگل (AI) افزونه یادگیری ماشینی (ML) رایگان را برای آن منتشر کرده است Google Sheets ادعا می‌کند که می‌تواند به هر کسی کمک کند از پیش‌بینی‌ها برای پر کردن شکاف‌های داده‌های خود بدون تجربه قبلی ML یا کد کمک کند.

اعلام می کند ML ساده برای Sheets (در برگه جدید باز می شود) در یک پست (در برگه جدید باز می شود) در وبلاگ TensorFlow، این تیم ادعا کرد که کسب‌وکارهای کوچک، دانشجویان و حتی دانشمندان و تحلیلگران در شرکت‌های بزرگ می‌توانند از ویژگی جدید نرم‌افزار صفحه‌گسترده برای پیش‌بینی‌های ارزشمند استفاده کنند یا حتی در زمان خود در تشخیص خطاها صرفه‌جویی کنند.



منبع