Microsoft Teams Premium رسماً برای همه اینجاست

در یک پست (در برگه جدید باز می شود) بر روی مایکروسافت 365 وبلاگ، این غول فناوری ویژگی های بسیاری را که برای اولین بار در طول خود دنبال کرده بود، تکرار کرد رویداد Ignite 2022از جمله محافظت‌های پیشرفته جلسه تیم‌های مایکروسافت مانند واترمارک و محدودیت‌های ضبط، چندین ارتقاء به وبینارها مانند اتاق سبز مجازی، و چندین ویژگی برای سیستم قرارهای ملاقات نرم‌افزار همکاری، مانند یادآوری پیامک.منبع

مانند TechRadar Pro دارد قبلا پوشش داده شده استتیم‌ها همچنین زیرنویس‌های ترجمه زنده مبتنی بر هوش مصنوعی را در پشت گزینه Premium جدید قفل می‌کنند، علی‌رغم اینکه قبلاً آن را برای گنجاندن در مجوزهای استاندارد تیم‌ها اختصاص داده بودند.