آیا اولین نگاهمان به ویندوز 12 را دیدیم؟ اگر چنین است، ما تا سال 2025 سیستم عامل جدید را دریافت نخواهیم کردشاید به تازگی اولین نگاه خود را به ویندوز 12 دیدیم، اگرچه نمی‌توانیم در مورد آن مطمئن باشیم – اما چیزی که می‌دانیم این است که مایکروسافت با ساخت‌های آزمایشی ویندوز تغییر بزرگی ایجاد می‌کند.

XenoPanther در X (توئیتر سابق) متوجه شد که نسخه‌های داخلی Canary ویندوز 11 – به عبارت دیگر، نسخه‌هایی که در اولین کانال آزمایشی بودند – به تازگی با بیلد 27547 جدید فورک شده‌اند.

بیشتر ببین

منبع

بخوان  بهترین نرم افزار رایگان ویرایش ویدیو در حال آمدن به iPad است و ما نمی توانیم صبر کنیم