آیا تکنولوژی تنهاترمان کرده است؟ 1 بیتی

در پایان نیز، دورههای آموزشی متعددی پیرامون مفاهیم AI و درس هوش مصنوعی معرفی شدهاند. روشهای آموزشی و یادگیری مطالب در عصر حاضر، به هیچعنوان با روشهای آموزش سنتی قابل مقایسه نیست. گشتوگذار در اینستاگرام یا فیسبوک و خیرهشدن به چهرههای شاد دیگران، عکسهای زیبای آنها از سفرشان، غذاهایی که میخورند، لباسهایی که میپوشند و خندهای که شاید به رسم عادت عکاسی روی صورتشان نقش میبندد، همه و همه میتوانند بر حسی که به زندگی و موقعیت فعلی خود داریم اثر بگذارند و ما را درگیر مقایسه اجتماعی کنند. اگر کاربر فعال فیسبوک یا… اگر همین ایده را با مزارع پیدا کنیم، میتوانیم در آینده نزدیک در حاشیه شهرها ساختمانهایی سربهفلککشیده داشته باشیم که در آنها کشاورزی میکنیم. بر اساس برآوردهای آژانس آب سازمان ملل، روزانه حجم عظیمی از آبهای آلوده (۸۰درصد کل آب مصرفشده در جهان) پس از مصرف در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی وارد محیطزیست میشوند. این آب وارد توربین شده و با چرخاندن آن برق تولید میشود.

نمونه ای از یکی از این تراشه ها، Tensor Processing Unit (TPU)گوگل است که آخرین نسخه آن از سرعت بیشتری برخوردار است و در آن از مدل های مفید یادگیری ماشین که با استفاده از کتابخانه نرم افزاری TensorFlow گوگل ساخته شده استفاده گردیده است و آن ها می توانند اطلاعات را از داده ها استنباط نموده و همچنین امکان تفسیر میزان آموزش را نیز دارا هستند.این تراشه ها صرفا جهت آموزش مدل هایی برای DeepMind و Google Brain استفاده نمی شوند ، بلکه از مدل هایی که پایه و اساس Google Translate و تشخیص تصویر در Google Photo است استفاده می شوند ، و همچنین خدماتی به عموم مردم ارائه می دهد که با استفاده از Google TensorFlow Research Google می توانند مدلهای یادگیری ماشینی بسازند.

در ماه دسامبر ۲۰۲۱، مادری به همراه دختر ده ساله اش از الکسا خواستند که چالشی را برای گذراندن وقت پیش روی آنها قرار دهد. پژوهشگران، دانشمندان، مخترعان و کارآفرینان بسیاری در سراسر جهان در پی فناوریهایی هستند که برای مدیریت بحرانهای زیستمحیطی پیش رو به ما کمک کنند. توسعه باتریهای یون لیتیومی و تولید ابرخازنها بهکمک نانوفناوری از جمله فناوریهایی هستند که امکان رشد خودروهای الکتریکی در بازار را فراهم کردهاند. برخی از آنها همین حالا هم روی ریل افتادهاند و بهسرعت در حال گسترشاند، مانند خودروهای برقی. در این مقاله، برخی از این تکنولوژی های مفید برای محیط زیست را به شما معرفی میکنیم. در بخش قبل درباره تکنولوژی های مفید برای محیط زیست در حوزه انرژی خورشیدی صحبت کردیم. به گزارش اسپوتنیک به نقل از “ایرنا”، قاسم ساعدی،عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که برای راهاندازی پالایشگاههای فراسرزمینی با سوریه و عراق به توافق رسیدیم.وی در ادامه گفت: “یکی از راهکارهای مهم در خنثیسازی تحریمها توسعه همکاریهای فراسرزمینی پالایشگاهی و سهامداری ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی است. ما باید تعداد پالایشگاهها را در کشور بیشتر و آنها را توسعه دهیم.همچنین باید علاوه بر افزایش تعداد پتروپالایشگاهها از خام فروشی اجتناب کنیم، چراکه این فرآوردههای استخراج شده بعد از پالایش میتوانند ضمن ایجاد اشتغال، اثر مستقیمی را در حوزه خاص اقتصاد کشور داشته باشند.یکی از مسائل اساسی که آمریکا و اروپاییها را نگران کرده است ورود تکنولوژی ایران به کشورهای است که در حیاط خلوت آمریکا قرار گرفتهاند. آنها خوب میدانند یکی از فرصتهایی که ایران توانست در راستای رفع تحریمها برای خود ایجاد کند، صادرات بنزین و نفت به ونزوئلا جهت تزریق به چاهها برای فعال کردن پالایشگاههای آنهاست که همین موضوع آنها نگران کرده است.ایران از بعد فنی و مهندسی، تربیت کارشناسان و تکنولوژی که قطعات از شرکتهای دانش بنیان داخلی تولید و به کار بسته شوند به پیشرفتهای خوبی دست پیدا کردیم، در واقع امروز در داخل و خارج از کشور در بحث انرژی و پالایشگاهی حرفی برای گفتن داریم.در رابطه با اهمیت و ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی و بازسازی پالایشگاههای کشورهای ونزوئلا و سهامداری در آنها، امروز جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور از قابلیتهای فنی مهندسی برخوردار است و زمینه تقویت دانش بنیانها را فراهم کرده است.ایران در این حوزه حرفی برای گفتن دارد تا جایی که برای بازسازی و احیا پالایشگاههای فراسرزمینی قدمهای خوبی برداشته و قراردادهای خوبی را با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی و ونزوئلا برای احیا و راهاندازی پالایشگاههای تعطیل شده منعقد کرده است.در عرصه پالایشگاههای فراسرزمینی نسبت به گذشته قدم برجستهتر و موثرتری را برداشتهایم. یکی از راهکارهای مهم در خنثیسازی تحریمها، توسعه همکاریهای فراسرزمینی پالایشگاهی و سهامداری ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی است.امروز ما دیگر نگران آمار و ارقام و سهمیههای که کشورها برای ما تعیین میکنند، نیستیم، عملاً با این حرکت آمریکا و کشورهای اروپایی را زمینگیر کردیم و آنها دیگر نمیتوانند سناریو جدیدی برای ما تعریف کنند.در بحث راهاندازی پالایشگاههای فراسرزمینی با کشورهای سوریه و عراق توافقات خوبی صورت گرفته است و اخیراً به لبنان اعلام آمادگی کردیم و به احتمال زیاد آنها نیز استقبال میکنند، قطعاً کشورهای دیگری را در آسیای میانه در آینده نزدیک خواهیم داشت”.

بخوان  مؤسسه هوش مصنوعی آلن 1 بیتی

این مدیریت برخلاف سایر مدیریتهای دیگر، تلاش میکند تا با تمرکز کردن به روی تکنولوژی، فرآیندهایی مانند تحقیق و توسعه، نوآوری، انتقال تکنولوژی، همکاری تکنولوژی، نحوه به کارگیری تکنولوژیهای جدید و تعمیق تکنولوژیهای موجود را در سازمانهای گوناگون تولیدی و خدماتی مدیریت کند. از سوی دیگر، منابع آب شیرین در جهان بسیار محدود است. تا به حال این ماده بر روی موش و خوک مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه بسیار قابل قبولی داشته است. در نتیجه برای مقابله با گرمایش جهانی استفاده از گاز طبیعی گزینهای مناسب به نظر میرسد. در برخی موارد هزینهی تماس هم بسیار زیاد میشد.

ایمیج نت چالش تشخیص بصری مقیاس بزرگ ایمیج نت (ILSVRC) را در رقابت سالانه شناسایی شی هوش مصنوعی، آغاز کرد. سوءبرداشت، بدفهمی یا صرفاً نادیدهگرفتنِ صنعتی که شخص میخواهد آن را برهم بزند، حتی اگر ضرورتی هم نداشته باشد، دستِکم مانعی بر سر راهِ برهمزدنِ آن ایجاد نخواهد کرد. به زبان ساده، هوش مصنوعی یک نظریه و توسعه سیستمهای کامپیوتری است که میتواند وظایفی را انجام دهد که معمولا به هوش انسانی نیاز دارند. دانشمندان، محققان دانشگاهی، شرکتهای کامپیوتری و بعضی موسسات تحقیقاتی دولتی در عملیکردن ایدهی اصلی در AI (رساندن ماشین به جاییکه بتواند فرآیند فکرکردن در انسان را شبیهسازی کند) سهم داشتند. به عنوان نمونه پروژه سرتاسری کامپیوتری کردن مالیات بر درآمد ، در هندوستان به علت ضعفهای ناشی از : سیستمهای حمایت کامپیوتری برای تعمیر و نگهداری ، سازمانهای خاص آموزشی و مهندسی نرم افزار ، ضعف شبکه ارتباط کشوری و مخابراتی و سایر محدودیتها ، همچنان ، با سطح موفقیت قابل انتظار فاصله ای طولانی دارد ( Singh . دانشآموزان امروزی دیگر برای شب امتحان از کتابها نکتهبرداری نمیکنند و به جای آن از اپلیکیشنها، کتابخانههای آنلاین، سایتها و جلسات آموزشی مجازی استفاده میکنند. متخصصان در تحقیقات هوش مصنوعی از همه این دادهها برای آموزش ماشینها برای یادگیری و پیشبینی استفاده میکنند.

مدیریت پسماند یکی از عرصههایی است که تکنولوژی های مفید برای محیط زیست به پیشرفتش کمک کردهاند، بهخصوص در بخش بازیافت زبالهها که کشورهای توسعهیافتهای مانند آلمان عملکردی عالی سایت 1biti داشتهاند. در سالهای اخیر، محیطزیست و مشکلاتش به صدر فهرست نگرانیهای بشر آمده است، بهخصوص دو حوزه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی. این در حالی است که بعضی از شرکتهای بزرگ تکنولوژی که در سالهای گذشته در این فهرست قرار داشتند حالا دیگر به غایبان بزرگ فهرست امسال تبدیل شدهاند. این در حالی است که پیشبینیهای قبلی رشد ۱/ ۴ درصدی در سرمایهگذاریهای برزیل در بخش فناوری را تخمین زده بود. پیشبینی میشود این میزان تا ۲۰ سال دیگر بهدلیل رشد جمعیت چین و هند ۲ برابر شود. از سوی دیگر استخراج و انتقال گاز طبیعی نیز دشواریهایی دارد و توسعه زیرساختهای لازم برای استفاده از این منبع چند سال زمان میبرد. به عبارت دیگر، اگر به حوزههای فناوری و تکنولوژی علاقهمندید و مایل به اشتغال در این موضوعات هستید، لازم است برخی موارد را برای کاریابی و تداوم اشتغال خود در نظر داشته باشید. این فناوریها به کشورها و مناطق کمترتوسعهیافته جهان که خطوط انتقال برق ندارند، این امکان را میدهند که انرژی الکتریکی لازم را محلی تولید و توزیع کنند.

برخی از پسماندهایی که تولید میکنیم صرفا دورریختنی نیستند، بلکه سرشار از انرژی شیمیاییاند. ما در اینجا با ماشینهایی سروکار داریم که با کمک علوم طبیعی، پدیده مثبتی به وجود نمیآورند بلکه صرفاً پدیدههایی را به وجود میآورند. این صفحهها نه فقط در هوای آفتابی، بلکه در هوای بارانی نیز امکان تولید انرژی الکتریکی دارند. سازمان پروژههای تحقیقاتی پیشرفتهی دفاعی («دارپا» (DARPA)) که زیر نظر وزارت دفاع آمریکا فعالیت میکند، در تلاش است که یک واسط عصبی قابل پیوند را توسعه دهد که در مغز قرار گیرد و امکان ارتباط مغز با کامپیوتر فراهم شود. موسسه آموزش عالی غیردولتی مجازی فاران مهر دانش زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به ارائه آموزش عالی الکترونیکی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مینماید. در واکنش به انتقاد “جیمز لایتیل” و نیز فشار از جانب کنگره ایالات متحده برای سرمایه گذاری در پروژه های پر بازده، دولت های ایالات متحده و انگلستان تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی را متوقف ساختند.

بخوان  لوله بازکنی تخلیه چاه 09128486170 شبانه روزی
بازرس بررسی میکند که کدام تکنیکها به دانش آموزان کمک میکند تا بهترین امتیازات را بگیرند و آنها را براساس آن اصلاح میکند. این کار باعث میشود بیشترین نور با بهترین زاویه به صفحهها بتابد و انرژی بیشتری تولید شود. این نیروگاه با ظرفیت ۲٫۲۵ مگاوات، برق ۱۵۰۰ خانه را تأمین میکند. از آن زمان، این شرکت خدمات و بازارهای خود را گسترش داده است. امارات، قطر، عربستان، کویت و رژیم صهیونیستی در ردههای بعدی منطقه جای گرفتهاند و ایران نیز با رقم 74.2، ردهی شانزدهم منطقه و 110 جهان را به خود اختصاص داده است. شغلهای مرتبط با بهرهمندی از قابلیتهای هوش مصنوعی درآمد بالایی دارد و افراد دارای تخصص در این زمینه میتوانند درآمد خود را دو برابر کنند. هوش مصنوعی قدرتمند یا هوش مصنوعی جامع (AGI) در واقع یک مغز دارای اختیار انسانی را شبیه سازی میکند. اتاق چینیاتاق چینی بحثی است که توسط جان سیرل در ۱۹۸۰ مطرح شد در این راستا که یک ماشین نماد گرا هرگز نمی تواند دارای ویژگی هایی مانند مغز یا فهمیدن باشد.

تکنولوژی یاد شده کماکان در حال توسعه قرار دارد ولی تحقیقات در این باره بسیار امیدوار کننده هستند. میتوان با هزینهی بسیار کم با دیگران در هر گوشهای از جهان ارتباط برقرار کرد و حتی بسیاری از جلسات مهم کاری را میتوان به صورت غیرحضوری و مجازی انجام داد. امروزه به عنوان یکی از دستاوردهای تکنولوژی مطرح شدن مبحث بانکداری باز است که با توجه به اهمیت امور بانکی و نقل و انتقالات وجه در هر کسب وکار مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هوش مصنوعی تکنولوژی آینده است که میتواند با مشکلات متعدد در زمینههای مختلف از رباتیک، علوم پزشکی، لجستیک و حمل و نقل، امور مالی، و هزاران خدمات رفاهی در صنایع مقابله کند. اما در حال حاضر همهی علوم از پزشکی گرفته تا صنایع نظامی و حتی صنعت گردشگری به دنبال استفاده از این تکنولوژی هستند. برای افزایش بهرهوری این روش سامانههای هوشمندی طراحی شدهاند که با کنترل خودکار حرکت صفحهها، امکان ردیابی نور خورشید در طول روز را فراهم میکنند. به عنوان مثال آنها دیگر برای سازماندهی ایمیلها مانند بازکردن، خواندن و پاسخ دادن به آنها وقت تلف نمیکنند و برای این کار از روشهای مفید و کارامدی مانند برنامههای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استفاده میکنند.

فناوریهایی مانند سامانههای هوشمند نگهداری و حملونقل زباله، سامانههای ردیابی و تفکیک خودکار زبالهها بهکمک رباتها در کارخانههای بازیافت نمونه تکنولوژی های مفید برای محیط زیست هستند. البته این روش مسائلی مانند هزینه نگهداری و اتلاف انرژی هنگام انتقال هم دارد. ممکن است به دلایلی مختلف، در هنگام گشت و گذار اینترنتی به حفظ حریم خصوصی بیشتری نیاز داشته باشید، مانند خرید هدایای تولد تا جستجوی اطلاعاتی که میخواهید از دسترسی همخانههای خود دور باشند. گاز طبیعی هنگام سوختن هیچ ترکیب سمیای آزاد نمیکند و تنها محصولش بخار آب و کمی کربن دیاکسید است. از این دیگها میتوان برای گرمکردن آب یا تولید انرژی از بخار آب بهره برد. شرکتی استرالیایی مدتهاست که طرحی برای تولید انرژی از امواج را بررسی میکند. فروشگاه آمازون گو یا فروشگاه بدون صندوق آمازون نمونه بارز این تکنولوژی است جایی که یک فرد وارد فروشگاه میشود، جنس را از قفسه برمیدارد و از فروشگاه خارج میشود. بهکمک فناوریهایی مانند فیلتر غشایی و سلولهای سوختی میکروبی میتوان آب آلوده را تصفیه و دوباره وارد چرخه مصرف کرد. مهمترین نکته برای پیشبرد نوآوریها و فناوریهایی مذکور، سرمایهگذاری روی آنها و فراگیرکردنشان است.

شبکههای مجازی زمانی بسیار بد میشوند که یک من مجازی برای ما بهوجود آید و ما ساعتها و روزهای خود را برای گسترش و تقویت این من مجازی نماییم. معمولاً پاکسازی و تجزیه و تحلیل دادهها در زبان پایتون با استفاده از کتابخانه Pandas انجام میشود و دادههایی که نیاز است به صورت آرایهای ارائه شوند به وسیله کتابخانه «Numpy» پایتون آماده میشوند. این دسته از فناوری های هوش مصنوعی، حافظه ندارند؛ نمیتوانند یادگیری کنند و قادر به استفاده از اطلاعات گذشته برای انجام وظایف آینده نیستند. محدودیت اولیه AI این است که جهت یادگیری به داده نیاز دارد و قادر به تفکر مستقل نیست. یکی از تکنولوژیهایی که در دهههای آینده تأثیرات بسیار عظیمی در زندگی انسان خواهد داشت اصلاح ژنتیک انسان است.

بخوان  تفاوت بین موبایل و Serps

چند سال قبل فناوری سهبعدی به قابلیتهای تلویزیون اضافه شد که با عنوان تلویزیون سهبعدی که با کمک عینک تحولی در تماشای تصاویر بود، اما اکنون با وجود تکنولوژیهای بهروزتر مثل تلویزیون ۴K تلویزیونهای سهبعدی تقریبا از رده خارج شده اند. بسیاری از تکنولوژیها وجود دارند که هنوز به طور کامل پذیرفته نشدهاند و برای عمومی شدن احتمالا به یک دهه زمان نیاز دارند. وقتی فارغالتحصیل شد، این رشته تازه شروع به پدیدار شدن کرده بود. انسان همواره با اختراع و توسعهی تکنولوژیهای مختلف تلاش کرده است تا زندگیاش را به بهترین شکل تغییر دهد. من با مثال ها و نمونه های متلب برای پیدا کردن بهترین عملکرد های یادگیری ماشین برای تولید اندازه گیری روش مجازی استفاده می کنم. برای مثال الگوریتم satplan روشی برای یادگیریست که از منطق برای طرح ریزی و برنامه ریزی منطق استنتاجی (inductive logic programming) استفاده می کند. این سیستم ارتباطی از یک زبان ارتباطی بین عاملی استفاده می کند .

اکنون واقعیت این است که اکثر آزمایشات چنین برنامه ای اتفاق نمی افتند. او گفت برای اولین بار در جهان، جراحان در کشورهای مختلف با استفاده از هدست در یک اتاق واقعیت مجازی با هم یک عمل جراحی انجام دادند. با انجام فرایندهای شیمیایی یا سوزاندن آنها میتوان انرژی الکتریکی تولید کرد. با استفاده از این صفحههای دوگانه میتوان تقریبا در هر شرایط آبوهوایی برق تولید کرد. استرس ناشی از این طرز تفکر که باید راجع به همه کارهایمان در شبکههای مجازی بنویسیم، کاملا ملموس است و هر روز بیشتر میشود. خوشبختانه اخیرا در شبکههای اجتماعی بیشتر شاهد انتشار محتوای واقعی با کمترین میزان فیلتر هستیم. همهی اینها نشان میدهد اگر میگوییم زندگی در دنیای امروز بدون تکنولوژی تقریبا غیر ممکن است سخنی به گزاف نگفتهایم. به همین دلیل تقریبا همهی شرکتها و کسبوکارهای مختلف برای جلب رضایت مشتریان به شدت بر ابزارهای مدیریت زمان متکی هستند. در دنیای دیجیتال امروز تقریبا این نوع خرید، جزئی از زندگی روزمرهی ما شده است. باغچه عمودی ابتکار جدیدی است که در سالهای گذشته برای مقابله با تأثیرات گرمایش جهانی در شهرها آزموده شده است. بنابراین، دستهبند ممکن است چنین نتیجهگیری کند که هر بخش قهوهای رنگی در تصویر یک اسب است. این نمایشگاه هر ساله در ١۶ آوریل در ژنو سوییس برگزار میشود که تجهیزات تکنولوژیک متعددی در آن به نمایش درمیآیند.

از اولین باری که واژه هوش مصنوعی و مفهوم آن بیان شد، فیلم و رمان و داستان های زیادی درباره آینده دنیا و هوش مصنوعی ساخته شد. این نقل قول توسط فیزیکدان افسانه ای، استفان هاوکینگ در کنفرانس فنی در رابطه با هوش مصنوعی بیان شده است، با یادآوری این مطلب در ادامه به خطرات هوش مصنوعی در آینده خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید. به یاد داشته باشید که تصاویر نمیتوانند گویای جنبههای واقعی زندگی افراد باشند و صرفا لحظههای شاد و هیجانانگیزی هستند که سعی دارند اوج کمال و خوشبختی سوژه را به ما بقبولانند. اگر میخواهید بدانید تکنولوژیها چه تأثیراتی بر زندگی ما داشتهاند و آیندهی ما را چگونه شکل خواهند داد، با ما همراه باشید.

برینکر: یک برنامه نوآوری در بازاریابی میتواند به یک سازمان کمک کند در صدر تغییرات مداومی بماند که قرار است در بازار آنها فوران کنند؛ اما باهات موافقم، که مهمترین عامل بازگشت سرمایه گذاری، تعیین فرایندی برای ادغام یادگیریها از “آزمایشگاه” به تجارت اصلی است. در فناوری یادگیری عمیق درواقع یک نرم افزار است که با کمک هوش مصنوعی (AI) برنامهریزی میشود و نیاز به قدرت محاسباتی بیحد و حصر دارد. این استفاده خاص از هوش مصنوعی احتمالا یکی از ساده ترین ها است، اما به ما کمک می کند آهنگ ها و هنرمندان جدید را کشف کنیم. اپلیکیشنهای ترک سیگار با استفاده از تکنیک گیمیفیکیشن توانستهاند بسیاری از سیگاریها را ترک دهند. بسیاری از افراد پرمشغله وقت و حوصلهی تماستلفنی و خبرگرفتن از آشنایان را نداشتند و شاید مدتها از دیگران بیخبر میماندند.