امشب ماه تصویر راصد کنید

ویکان: ماه بذر

نقطه درخشان کنار ماه امشب چیست؟

نامهای مختلف ماه کامل آوریل

امشب، ماه در فاز کامل خود در صورت فلکی سنبله، نزدیک ترین ستاره خود به نام بی‌ژوبین (Spica)، با قدر 1.0 قرار خواهد گرفت. بی‌ژوبین یا سِماک اَعزَل، درخشان‌ترین ستاره در صورت فلکی دوشیزه است. به این ستاره در نامگذاری، بایر آلفای دوشیزه (a Virginis یا به اختصار Alpha Vir، α Vir) می‌گویند. بی‌ژوبین شانزدهمین ستاره پرنور آسمان شب است و به راحتی مشاهده می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از استار واک، امشب، ۶ آوریل برابر با ۱۷ فروردین، ماه با قدر ۱۲.۴- به فاز کامل خود خواهد رسید و در صورت فلکی سنبله (صورت فلکی باکره) درخشید. در این لحظه، ماه دقیقاً در زاویه ۱۸۰ درجه مخالف خورشید خواهد بود. ماه کامل آوریل را «ماه صورتی» می‌نامند.

سلتیک: ماه در حال رشد

نیمکره جنوبی: ماه برداشت، ماه شکارچی

چروکی: ماه گل

در فرهنگ‌های مختلف، نام‌های متفاوتی به ماه کامل آوریل نسبت داده شده است. این نامها به قرار زیر است:

مطمئنا اگر با عینکی با شیشه‌های رنگی به ماه نگاه کنید، ماه را به رنگ‌های رنگی می‌بینید، اما در واقعیت چنین نیست و این ماه به رنگ‌های رنگی نیست. اولین بار نام «ماهی» توسط بومیان آمریکایی برای توصیف ماه کاملِ آوریل به کار برده شد. به کار بردن واژه های تصویری برای توصیف ماه کامل آوریل ریشه در رنگ های رنگی گلِ فلوکس (phlox) در طبیعت آمریکا در فصل بهار دارد.

فلوکس، سرده‌ای متشکل از ۶۷ گونه از گیاهان چند ساله و یک ساله از خانواده Polemoniaceae است که بیشتر در آمریکای شمالی در زیستگاه‌های مختلف از درختان آلپی گرفته تا جنگل‌های باز و دشت‌ها می‌شوند. از آن‌ها در بهار و برخی دیگر در تابستان و پاییز گل می‌دهند.

بخوان  آیا مغز قادر به ترمیم خود است؟

انتهای پیاممنبع

چینی: ماه گل صد تومانی

ایسنا/اصفهان در ۶ آوریل برابر با ۱۷ فروردین‌ماه، می‌توان پدیده «ماه تصویر» را در آسمان مشاهده کرد. ماه تصویری اصطلاحی است که اولین بار توسط بومیان آمریکایی برای توصیف ماه کامل آوریل به کار برده شد.

آیا ماه واقعاً رنگی است؟

گفتنی است که امسال، ماه کامل آوریل نیز ماه کامل عید پاک (the Paschal Full Moon) است. چرا که اولین یکشنبه بعد از ماه کاملی که پس از اعتدال بهاری باشد، عید پاک نامیده می‌شود.