اولین مرکز نوآوری و احیای اقتصادی کشور در البرز واحد افتتاح شدایسنا/البرز اولین مرکز نوآوری و احیای اقتصادی کشور با هدف رفع چالش‌های بخش‌های تولید صنعتی و کشاورزی برای دستیابی به فناوری‌های نوین در البرز افتتاح شد.

پارک فناوری فناوری علم و فناوری البرز در مراسم افتتاح این مرکز که با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: از این پس همه شرکت‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در تصاویری مجاز به دریافت امکانات برای نوسازی و بازسازی هستند. واحدهای اقتصادی هستند که از فناوری های نوین و دانش بنیان استفاده می کنند.

به گزارش ایسنا، حسین بختیاری: تا کنون احیا واحدهای اقتصادی صرفاً از طریق افزودن تسهیلات بانکی انجام می‌شود اما از این پس توسعه و احیای واحدهای اقتصادی صرفاً با توجه به الگوهای فناوری طراحی شده عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: برای شناسایی این مهم در مرحله نخست در میان مشکلات اقتصادی، موارد مربوط به بازار، نیروی انسانی و غیره به صورت بررسی فنی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: پس از بررسی و تحقیق مواردی از امور مربوط به صدور مجوزها و همکاری با شرکتهای دانش بنیان، انجام خواهد شد.

مرکز نوآوری و احیای اقتصادی البرز اظهار داشت: پس از انجام تحقیق و توسعه، در مواردی که شرکت‌های اقتصادی در مقطعی مناسب نیاز به تامین مالی و تسهیلات تسهیلات دارند، شناسایی و برای تبدیل مالی به شیوه مناسب اقدام می‌شوند.

بختیاری هم‌چنین به برنامه ریزی برای اجرای اراضی پارک علم و فناوری به شرکت دانش بنیان و فناور استان قوانین جدید جهش دانش بنیان‌ها اشاره کرد.

وی گفت: پارک‌های علم و می‌توانند زمین هایشان را در پوشش قراردادهای بلند مدت به شرکت‌های دانش بنیان فناوری اجاره دهندگان.

بخوان  سردرگمی، خطاها و تاخیرها: واقعاً در Google Bard چه می گذرد؟

وی افزود: دراین راستا پارک علم و فناوری البرز با هیئت امنای جهاد دانشگاهی مجوز اجرای اراضی دریافت کرده است و در این زمینه مقدمات طرح چهار قطعه زمین به چهار شرکت دانش بنیان مهیا شده است تا نسبت به ساخت و ساز برای تولید محصولات دانش بنیان. اقدام کننده.

این مسئول ادامه داد: این راضی در قطعه‌های هزار متر مربع به بالا و با ساخت‌های لازم در اختیار دانش بنیان‌های اشاره شده قرار می‌گیرد.

انتهای پیاممنبع