اینفوگرافیک/ همه برنامه های ایران برای فضا


پرتاب و تزریق موفق ماهواره‌ها در بخش‌های مختلف مدارهای زمین جزیی از برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور به شماره می‌روند که چشم‌اندازی در دستیابی متخصصان کشور با هدف‌های ترسیم می‌کند.

اینفوگرافیک/ همه برنامه های ایران برای فضا

گرافیک: نگین نصراللهیمنبع

بخوان  راه‌اندازی سرویس «۴۵۶» برای اینترنت ایمن کودکان و نوجوانان