این ابزار 45 ساله یونیکس بالاخره در حال ارتقا استAWK، یک پلتفرم نرم افزاری که برای اولین بار در سال 1977 معرفی شد، سرانجام تقریباً نیم قرن پس از شروع به روز رسانی مورد انتظار را دریافت کرد.

چیزی که این راه اندازی را چشمگیرتر می کند این است که کار دانشمند کامپیوتر 80 ساله کانادایی برایان کرنیگان، بخشی از تیم مخفف خود نرم افزار (AWK – آلفرد آهو، پیتر واینبرگر و برایان کرنیگان) است.منبع