این به‌روزرسانی Microsoft Outlook for Web می‌تواند از شکست ایمیل‌های شرم‌آور برای همیشه جلوگیری کندبه لطف به‌روزرسانی جدید Microsoft Outlook، مطمئن شوید که ایمیل‌های شما به شخص مناسب می‌رسند، به زودی بسیار آسان‌تر خواهد بود.

سرویس گیرنده ایمیل اعلام کرده است که ویژگی حذف کپی تماس خود را در برنامه وب Outlook (OWA) راه اندازی می کند، امیدواریم که سردرگمی را کاهش دهد و مطمئن شود که پیام های شما در مکان مناسب قرار می گیرند.منبع