این فیلترهای جدید Google Meet مانند چیزی از بدترین کابوس شما هستندگوگل میت به دلایلی از سه فیلتر چهره جدید برای خود رونمایی کرده است کنفرانس ویدیویی نرم افزار، و همه آنها، بدون استثنا، بسیار بیهوده هستند.

به ازای یک اعلامیه (در برگه جدید باز می شود) بر روی Google Workspace به‌روزرسانی‌های وبلاگ، کاربران Google Meet اکنون می‌توانند، اگر بخواهند، انتخاب کنند که یک کله یا توت فرنگی برای سر داشته باشند، یا به عنوان خرگوش در اتاقک اداری قرار بگیرند.منبع