این ماکت‌های جعلی Blue Screen of Death یک مشکل جدی در ویندوز 11 را برجسته می‌کننددریافت یک BSOD بازطراحی شده ویندوز 11 – صفحه آبی مخوف که هنگام خرابی رایانه شخصی ظاهر می شود – ممکن است در حال حاضر یک شوخی در X (توئیتر سابق) باشد، اما یک مشکل جدی را برجسته می کند.

بسیار خوب، “شوخی” ممکن است کلمه قوی باشد، اما ماکت های BSOD ارائه شده توسط لوسیا اسکارلت در X مطمئناً دارای شکلک های رنگارنگی هستند که بسیار زیبا هستند – نه آن چیزی که واقعاً می خواهید وقتی رایانه شخصی شما دارد ببینید. فقط تصادف کرد و سوخت

بیشتر ببین

منبع