بادهای خورشیدی باعث ایجاد آب در ماه می‌شودچینی‌ها با استفاده از نمونه‌های به دست آمده از ماموریت چانگای-5 به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد بادهای خورشیدی باعث ایجاد آب در سطح ماه می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، دانشمندان زمین شناسی و ژئوفیزیک(IGG) آکادمی علوم چین، مطالعاتی را منتشر کردند که نشان می‌دهند بادهای خورشیدی می‌توانند باعث ایجاد آب روی سطح موسسه ماه شوند. نمونه‌های به دست آمده از مأموریت چانگای-5(Chang’e-5) چین نیز از وجود آب روی سطح ماه در داده‌های سنجش از راه دور حمایت می‌کند.

به طور جدی توجه‌ها به مکان، مکان و منابع آب در سطح ماه مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا این حیات برای سفرهای فضایی آینده بسیار مهم است.

یک گروه تحقیقاتی مشترک از مرکز ملی علوم فضایی(NSSC) و مؤسسه زمین شناسی و ژئوفیزیک، که هر دو بخشی از آکادمی علوم چین(CAS) هستند، دریافت می کنند که لبه های ذرات خاک ماه جمع آوری شده توسط چانگای-5 دارای سطح بالایی از هیدروژن هستند. و نسبت دوتریوم/حیدروژن در آن‌ها پایین است.

دکتر بقای هیدروژن در خاک ماه را در دماهای مختلف شبیه سازی کردند. دریافتند که آبی که از جنوب غربی ماه آمده می‌تواند در عرض‌های جغرافیایی میانی و بلند روی سطح ماه باقی بماند.

نویسنده این مطالعه، پروفسور لین یانگتینگ (LIN Yangting) اظهار داشت که خاک‌‌های قطبی ماه می‌تواند نسبت به نمونه‌های چانگ‌های-۵ بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد میزان آب روی سطح ماه بسته به عرض جغرافیایی و زمان روز متفاوت است.

طبق تحقیقات قبلی، مقدار آب(OH/H2O) در سطح ماه با عرض جغرافیایی و زمان تغییر می‌کند. چنین تفاوت قابل توجهی نشان دهنده سرعت سریع آب از سطح ماه است.

بخوان  Adobe باعث می شود Express و Firefly برای Enterprise اتفاق بیفتد

ماموریت چانگهای-5 نمونه‌های خاک را از موقعیتی در عرض جغرافیایی میانی(43.06 درجه شمالی) به زمین بازگرداند. این ششمین ماموریت آپولو و سه نماینده لونا بود که همگی در عرض جغرافیایی پایین(۸.۹۷ درجه جنوبی تا ۲۶.۱۳ درجه شمالی) فرود آمدند.

نمونه‌های چانگ‌های-۵ از خشک‌ترین زمین‌های بازالتی و جوان‌ترین بازالت‌های قمری گرفته شده است.

طی این چانگ‌های-۵ تعداد ۱۷ قطعه کوچک از خاک ماه به زمین بازگردانده می‌شود که برای تعیین نسبت دوتریوم به هیدروژن مورد استفاده مامور استفاده می‌شود.

انتهای پیاممنبع