برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ مشخص شدند


آکادمی نوبل، آلن اسپکت، جان اف کلازر و آنتون زیلینگر را شایسته تصاحب جایزه پراهمیت نوبل فیزیک در سال ۲۰۲۲ دانست.

به گزارش ایسنا، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۲ به آلن اسپکت، جان اف کلاسر و آنتون زیلینگر برای انجام آزمایش‌ها با عکس‌های درهم تنیده، اثبات نابرابری‌های بل و علم اطلاعات کوانتومی پیشگامانه اعطا شد.

نتایج راه را برای فناوری جدید برای آنها بر روی اطلاعات کوانتومی هموار کرده است.

آلن اسپکت، جان کلازر و آنتون زیلینگر با استفاده از آزمایش‌های پیشگامانه، پتانسیل بررسی و کنترل ذراتی را که در حالت‌های درهم‌تنیده هستند، نشان داده‌اند. اتفاقی که برای ذره در یک جفت درهم تنیده رخ می دهد، مشخص می کند که چه اتفاقی برای دیگری بیفتد، حتی اگر آنها خیلی دورتر از آن باشند که روی آنها مستقیماً تأثیر بگذارند.

به عبارت دیگر، برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۲ در رشته فیزیک، آزمایش‌های پیشگامانه را با استفاده از حالت‌های کوانتومی انجام داده‌اند که در آن حتی زمانی که از هم جدا می‌شوند، مانند یک ذره واحد عمل می‌شوند.

توسعه ابزارهای آزمایشی برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال، پایه و اساس عصر از فناوری کوانتومی را بنا نهاده است.

موضوع درهم‌تنیدگی کوانتومی می‌تواند برای توسعه ارتباطات رمزگذاری شده ایمن نیز استفاده شود.

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ مشخص شدند

آلن اسپکت(Alain Aspect) استاد فیزیک ۷۵ ساله فرانسوی، مرکزی را برای بستن یک خلاء مهم ایجاد کرده است. اگر می‌توانیم اندازه‌گیری کنم، پس از خروج یک جفت درهم‌تنیده از منبع خود تغییر می‌کند، بنابراین ممکن است که هنگام انتشار وجود داشته باشد، نمی‌توان روی نتیجه تأثیر بگذارد.

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ مشخص شدند

جان کلازر(John Clauser) فیزیک دان ۷۹ ساله آمریکایی، همچنین دستگاهی ساخته شده است که دو فوتون درهم‌تنیده را همزمان ساطع می‌کند و هر کدام به سمت فیلتری که قطبش آنها را آزمایش می‌کند، روانه می‌شوند. نتیجه نیز تغییر نابرابری بِل و مطابق با پیش‌بینی‌های مکانیک کوانتومی بود.

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ مشخص شدند

آنتون زیلینگر(Anton Zeilinger) استاد فیزیک ۷۷ ساله دانشگاه وین، همچنین در مورد حالت‌های کوانتومی درهم‌تنیده تحقیق کرده است. گروه تحقیقاتی او پدیده‌های به نام «تِله‌پورت کوانتومی» را نشان می‌دهد که امکان جابجایی حالت کوانتومی از یک ذره دیگر را در فاصله‌های دور فراهم می‌کند.

توسعه ابزارهای آزمایشی برندگان ۲۰۲۲ پایه و اساس عصر از فناوری کوانتومی را پایه‌گذاری کرده است. دستکاری و مدیریت حالت‌های کوانتومی و تمام لایه‌های ویژگی‌های آنها به ما امکان دسترسی به ابزارهایی با پتانسیل غیرمنتظره را می‌دهد.

تحقیق و توسعه شایان توجه و پرشتابی در حال حاضر تا استفاده از ویژگی‌های ویژه سیستم‌های ذره‌ای منفرد برای ساخت رایانه‌های کوانتومی، بهبود حجم‌گیری‌ها، ساخت شبکه‌های کوانتومی و ایجاد ارتباطات رمزگذاری کوانتومی امن انجام می‌شود.

انتهای پیاممنبع