به‌روزرسانی‌های Google Workspace می‌توانند ارائه‌های مجازی را کمتر آسیب ببینندGoogle Workspace مجموعه ای از به روز رسانی های کیفیت زندگی را دریافت می کند که باید زندگی مجریان و شرکت کنندگان را آسان تر کند کار هیبریدی تنظیمات.

همانطور که در Google Cloud Next ’22 اعلام شد، تغییرات بزرگی در افق مجموعه ابزارهای همکاری آنلاین شامل فیدهای ویدیوی ارائه کننده که در محتوای Google Slides تعبیه شده است و امکان استفاده از حالت همراه Google Meet در هر دستگاهی که ارائه دهنده انتخاب می کند را می دهد.منبع