به لطف این برنامه، نصب یک ویدیوی راه‌اندازی برای Steam Deck خود آسان‌تر است


به لطف یکی از طرفداران مشتاق Steam Deck و به‌روزرسانی اخیر آن که به شما امکان می‌دهد ویدیوهای مختلف راه‌اندازی را هنگام روشن شدن آن وارد کنید، نصب آن‌ها اکنون با یک ضربه فاصله دارد.

به جای اینکه مجبور باشید پوشه ای را برای قرار دادن ویدیوهای خود پیدا کنید، Ancient-Grand-46 (در برگه جدید باز می شود) برنامه ای ایجاد کرده است که همه این کارها را برای شما انجام می دهد، در حالی که به شما اجازه می دهد انتخاب کنید کدام یک را نصب کنید.منبع