بینی الکترونیکی سرطان پروستات را از بوی بیماری می‌دهد

این میزان مثبت کاذب، نسبتا بالا است اما محققان معتقدند که سیستم‌های بینی الکترونیکی در ترکیب با روش‌های دیگر مانند آزمایش خون و بیوپسی می‌توانند به برخی از بیماران کمک کنند تا از روش‌های تهاجمی غیرضروری بی‌نیاز شوند. تاورنا و “فابیو گریزی”(فابیو گریزی)، همکار او باور دارند که اگر این فناوری بیشتر اصلاح شود، می‌یابد. آزمایش‌های بزرگ‌تری نیز برای تأیید اعتبار برنامه‌ریزی الکترونیکی می‌شوند.

دانش‌آموزان ایتالیایی، یک بینی الکترونیکی ابداع کرده‌اند که می‌توانند سرطان پروستات را از بیماری تشخیص دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، تحقیقات جدید گروهی از دانشمندان ایتالیایی، آزمایش‌های اولیه موفقیت‌آمیز یک الکترونیکی را گزارش می‌دهد که برای استشمام نشانگرهای زیستی سرطان پروستات در بینی طراحی شده است. این فناوری‌های بر روی تحقیقات پیشین این گروه را نشان می‌دهد که مواد غذایی را نشان می‌دهد.

در چندین دهه اخیر مشاهده کرده‌اند که سگ‌های موادیاب می‌توانند انواع سرطان‌ها را برای تشخیص تشخیص دهندگان انجام دهند. این یافته‌ها متعاقبا از توسعه فناوری بینی الکترونیکی خبر دادند که حسگرهایی برای شناسایی ترکیبات علی فرار مسئول بوها هستند.

انتهای پیاممنبع

این پژوهش، در “مجله بین المللی اورولوژی” به چاپ رسید.

این پژوهش از اولین پژوهشی است که پیشتر یک سیستم بینی الکترونیکی را برای تشخیص سرطان پروستات از نمونه های معرفی شده انجام داد. چندین پژوهش در سالهای اخیر، این ایده را نشان داده اند، اما هیچ یک از آنها هنوز از نمونه اولیه در مرحله استفاده از بالینی پیشرفت نکرده اند.

تاورنا توضیح داد: این کشف آشکار کرد که تومورهای پروستات، گروه خاصی از مواد آلی فرار را تولید می‌کنند که از نظر فنی به عنوان ترکیبی از آلی فرار می‌شوند و می‌توان آنها را با دقت بیشتری تشخیص داد. ما تصمیم بگیریم روی این کار تا به توسعه یک دستگاه تشخیصی پیشرفته بپردازیم که می‌توان از آزمایش بالینی روزمره باشد.

بخوان  شاید مایکروسافت آزاردهنده ترین مشکل به روز رسانی ویندوز 11 را حل کرده باشد

این پروژه که “دیاگ نوز” (Diag-Nose) نام گرفته است، نمونه‌ای از سیستم‌های بینی الکترونیکی را ارائه می‌دهد که برای شناسایی ترکیبات آلی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات طراحی شده است.

تاورنا و گریزی می‌گویند: برای این که بتوانیم الکترونیکی را به طور مستقیم انجام دهیم، می‌توانیم از آزمایش‌های بالینی روزمره استفاده کنیم، مطالعاتی که می‌توانند نتایج لازم را داشته باشند، می‌توانند نتایج را به دست آورند. بنابراین، گام بعدی برای اجرای بخشیدن به کاربرد بینی الکترونیکی، اعتبار بخشی به آن با مشارکت موسسات بالینی بین‌المللی است.

در این پروژه، کمتر از 200 نفر از نمونه‌ها جمع‌آوری شدند که نیمی از آنها به بیماران مبتلا به سرطان پروستات تایید شده و نیمی متعلق به یک گروه کنترل‌شده سالم بودند. سیستم بینی الکترونیکی، دقت ۸۵ درصدی را در تشخیص نمونه‌های سرطان پروستات نشان داد. همچنین این سیستم، ۷۹ درصد ویژگی اختصاصی را ارائه کرد و نشان داد که از هر پنج بیمار سالم، سرطان پروستات یک نفر مثبت است.

این پژوهش جدید که به سرپرستی “جیانلوئیجی تاورنا”(Gianluigi Taverna)، پژوهشگر “دانشگاه هیومنیتاس”(Humanitas University) ایتالیا انجام شد، به طور ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا می‌توان سگ‌ها را برای شناسایی سرطان پروستات با بیماری بیمار مبتلا کرد. آموزش داد. پژوهشی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، نشان داد که سگ‌ها واقعاً می‌توانند سرطان پروستات را از بیماری تشخیص دهند.