تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص DNA و بیماریهای ارثی از سوی فناوران کشوریکی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و آموزش فناوری یکی از دستگاه‌های مهم آزمایشگاه‌ها به نام ترموسایکلر تولید می‌کند که به گفته آنها نمونه ایرانی قابل رقابت با نمونه خارجی است.

سید داود خلیلی از متخصص بخش طراحی این دستگاه در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در این شرکت به نام دستگاه «ترمو سایکلر» یا PCR ساخته شده است. دستگاه ترمو سایکلر دستگاهی است که تکنیک PCR در آن انجام می شود. ترموسایکلر به صورت سیکلیک دما را تغییر می‌دهد و باعث انجام واکنش PCR می‌شود.

وی با بیان اینکه PCR یک تکنیک invitro (برون‌تنی) است که برای تعیین هدف قطعات DNA به کار می‌رود، اظهار کرد: این دستگاه بیشتر برای تشخیص کاربرد مولکولی دارد و این دستگاه برای بررسی فرآیندهای مولکولی درون سلولی، مهمترین گزینه برای بررسی اسیدهای نوکلئیک به شمار می‌رود. میرود.

خلیلی افزود: این دستگاه برای تشخیص RNA و DNA به کار برده می‌شود و برای شناسایی بیماری‌ها قبل از تولد، تشخیص سرطان، زیست‌شناسی جمعیت، دیرینه‌شناسی، جانورشناسی، تحقیقات گیاه‌شناسی، تشخیص‌های کلینیکی ویروس‌ها، تومورها و بررسی بیماری‌های ارثی می‌توان از این دستگاه استفاده کرد. بهره‌برداری کرد.

این محقق بیان کرد: این دستگاه به دلیل دقت بالا و سرعت خوب در حوزه‌هایی چون تکثیر قطعات ژن به عنوان یک جایگزین سریع کلونینگ، کاربردهایی چون اعمال تغییر بر روی قطعات DNA، تشخیص با دقت میکروارگانیسم‌ها و مطالعات بیان ژن قابل استفاده است.

خلیلی با بیان اینکه این دستگاه بر اساس دما است، نشان داد: با قرار دادن نمونه هایی از خون، عفونت و حتی مو در داخل این دستگاه می توان تشخیص داد که فرد بیمار به چه بیماری است.

بخوان  مشارکت «تلسکوپ فضایی جیمز وب» در یک ماموریت فراتر از ظرفیت خود

به گفته وی این دستگاه در آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌های بسیاری تجاری‌سازی شده است.

این محقق افزود: دستگاه ترموسایکلر از دستگاه های مهم و الزام یکی از آزمایشگاه ها است. در سال گذشته این دستگاه در کشور نبود و بیشتر وارد شده است که قیمت بالاتری داشته است، در حالی که چند خدمات پس از فروش آن نیز قابل دسترسی نبود. از این رو ما بر روی ساخت این دستگاه پرداختیم.

وی تاکید کرد: دستگاهی که در شرکت با نمونه‌های خارجی رقابتی ساخته شده است.

انتهای پیاممنبع