تبدیل شیشه به نیمه‌رسانای شفاف با لیزرموفق شدند شیشه را با لیزر به نیمه رسانای شفاف تبدیل کنند که پیشرفت قابل توجهی است، زیرا این روش به مواد اضافی نیاز ندارد.

به گزارش ایسنا، گروهی از علوم تحقیقاتی در مؤسسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان(EPFL) و تحقیقات ژاپنی در مؤسسه توکیو(Tokyo Tech) کشف کردند که می‌توان شیشه‌های معمولی را با استفاده از لیزر فمتوثانیه به یک نیمه‌رسانا تبدیل کرد که یک پیشرفت مهم در علم مواد است.

به نقل از آی‌ای، این پژوهش که در مجله Physical Review Applied منتشر شده است، امکانات محیطی را برای کاربردهای مختلف پنجره‌های هوشمند و حسگرها فراهم کرده است.

شیشه تلوریت

دانش به رفتار اتم ها در شیشه تلوریت علاقه مند بودند. شیشه‌هایی که حاوی تلوریوم فوق‌العاده هستند با پرتوهای سریع نور لیزر پرانرژی است.

آنها در عین شگفتی متوجه شدند که لیزر، بلورهای کوچکی از تلوریوم و اکسید تلوریوم که هر دو ماده نیمه‌رسانا هستند، داخل شیشه هستند، یعنی دقیقاً در جایی که نور به آن برخورد می‌کند، ایجاد می‌کند. این یافته حاکی از آن است که شیشه در معرض نور روز می‌تواند الکتریسیته تولید کند.

این تیم از این کشف هیجان زده شدند و پتانسیل ایجاد الگوهای بادوام روی سطح شیشه بودند که می‌توانند در هنگام روشن شدن، برق تولید کنند.

این یک پیشرفت قابل توجه است، زیرا این تکنیک به مواد اضافی نیاز ندارد و تنها چیزی که نیاز دارد، شیشه تلویزیون و یک لیزر فمتوثانیه برای ایجاد یک ماده رسانای فعال نوری است.

ایو بلوارد از آزمایشگاه EPFL توضیح می‌دهد: تلوریم نیمه‌رساناست، بر اساس این یافته‌ها، می‌توانیم به این فکر کنیم که آیا می‌توانیم الگوهای بادوام روی سطح شیشه‌ای را بنویسیم که به طور قابل توجهی اعتمادی را در مواجهه با نور، الکتریسیته ایجاد کند؟ پاسخ مثبت بود.

بخوان  هفته کاری ۴ روزه هیچ تاثیری بر بهره‌وری ندارد

وی افزود: یک نکته جالب در این تکنیک است که در این روش به موادی نیاز نیست. تنها چیزی که نیاز دارید، شیشه تلوریت و یک لیزر فمتوثانیه برای ایجاد یک ماده رسانای فعال نوری است.

یک کشف انقلابی برای کاربردهای روزمره

تیم EPFL از شیشه تلوریت ارائه شده توسط همکارانشان در مؤسسه فناوری توکیو استفاده کرد و تخصص خود را در فناوری لیزر فمتوثانیه برای اصلاح شیشه و مطالعه اثر لیزر به کار برد.

آنها کشف کردند که با کشیدن یک الگوی خط ساده روی سطح یک دیسک شیشه‌های تلوریت به قطر یک سانتی‌متر می‌توانند وسیله‌ای ایجاد کنند که می‌تواند جریانی را در هنگام قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش و عوامل مرئی ایجاد کند و می‌توانند ماهانه بدون آسیب دوام بیاورد.

پتانسیل این کشف بسیار زیاد است و می‌تواند انقلابی را در استفاده از شیشه‌ها در زندگی روزمره ایجاد کند. این تکنیک جدید می‌تواند پنجره‌های هوشمندی را توسعه دهد که می‌توانند برق تولید کنند و کاربردهای دیگری نیز داشته باشند.

ایو بلوارد می‌گوید: این فوق‌العاده است، ما شیشه را با استفاده از نور به نیمه‌رسانا تبدیل می‌کنیم. ما اصولاً مواد را به چیز دیگری تبدیل می‌کنیم و شاید به رؤیای کیمیاگری نزدیک شود.

انتهای پیاممنبع