تصویر جدید «جیمز وب» از یک حلقه گل کیهانی

شش پرتویی که به نظر می‌رسد از مرکز کهکشان سرچشمه می‌گیرند از نظر فنی وجود ندارند. این چیزی است که آن را ابزار آلایه‌ تصویر (imaging artifact) و به طور خاص، پراش سوزنی (پراش spike) می‌نامند. این الگو هنگام خم شدن نور در اطراف لبه‌های تلسکوپ، روی تصویر ایجاد می‌شود.

از آنجایی که انجیسی ۷۴۶۹ رو به سیاره ما قرار دارد، ستاره‌شناسان می‌توانند کل گستره ۹۰ هزار سال نوری آن را صدا کنند. بخش جالب توجه آن، کهکشانی فعال آن است. یک منطقه روشن در مرکز کهکشان است که گرد و غبار و گاز آن هنگام مصرف توسط سیاهچاله‌های عظیم کهکشان می‌درخشد. این ساختار، غیرمعمول نیست، اما چیزی که غیرعادی است، این است که انجیسی ۷۴۶۹ دارای یک حلقه ستاره‌فشان است که تنها ۱۵۰۰ سال نوری از هسته‌ای کهکشانی در آن فاصله دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، کهکشان مارپیچی ان‌جی‌سی ۷۴۶۹ (NGC ۷۴۶۹) که در فاصله ۲۲۰ میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی اسب بزرگ (Pegasus) قرار دارد، به دور یک هسته کهکشانی فعال (AGN) می‌چرخد. این یکی از کسانی است که در جهان به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تلس فضای جیمز وب به تازگی از دقیق ترین عکس برداری ها را از این کتاب تهیه کرده است.

انتهای پیاممنبع

آنجایی که مواد بسیار زیادی در یک منطقه نسبتاً کوچک گرفته‌شده، برای ابزاری است که می‌توان آن را فعال کرد و حلقه‌های ستاره‌فشان را در اطراف آن نگاه کرد. اما اکنون با ابزارهای تصویربرداری مادون قرمز فوق العاده حساس وب این موضوع تغییر کرده است.

بخوان  تیم های مایکروسافت در حال رفع این عیب کوچک اما فوق العاده آزاردهنده هستند

تلسکوپی فضای جیمز وب، یک کهکشان خیره‌کننده شبیه به یک حلقه گل راصد کرده است.

در این تصویر، وب‌سایت نیز انتشار گازهای یونیزه شده از آن را دارد که با سرعتی حدود چهار میلیون مایل در ساعت (6.4 میلیون کیلومتر در ساعت) حرکت می‌کند، ثبت کرده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود در مورد جریان خروجی کهکشانی می‌دانستند، برای اولین بار در این تصویر می‌دانند آن را با بسیار واضح مشاهده می‌کنند.

پژوهشگران امیدوارند از تصاویر اینچنینی برای مطالعه رابطه بین آن‌ها کهکشانی فعال و فعالیت‌های ستاره‌فشان استفاده کرد.

این تصویر بزرگ را در هسته‌ای کهکشانی فعال آنجی‌سی کرده ۷۴۶ ثبت می‌شود، که از جمله‌های آن‌ها می‌توان به خوشه‌های ستاره‌زای بسیار جوانی اشاره کرد و همچنین محفظه‌هایی را از گاز مولکولی بسیار گرم و متلاطم و پخش مستقیم از دانه‌های کوچک غبار در نظر گرفت. طی چند صد سال نوری در کانونی کهکشانی اشاره کرد.

تصویر جدید «جیمز وب» از یک حلقه گل کیهانی