جلوگیری از عملیات سایبری با سیستم تولید اعداد تصادفی کوانتومی/تبادل کلید رمزنگاری ۲ مرکزاز آنجایی که یکی از ماشین‌های سایبری به اعداد تصادفی است، یکی از شرکت‌های فناور سیستم‌های تصادفی اعداد کوانتومی را تولید می‌کند که گفته می‌شود این شرکت از تصادفی کوانتومی می‌توان برای رمزنگاری سامانه‌ها بهره برد، چرا که اعداد تصادفی قابل پیش بینی و حدس است. شرکت و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در برابر توان‌سایبری ایمن کرد.

حسین الله‌وردی از این شرکت فناور در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از محصولات این شرکت در حوزه کوانتوم با عنوان تولید تصادفی فوتونی کوانتومی دانست و گفت: این دستگاه از نویز فاز لیزر برای تولید اعداد تصادفی استفاده می‌کند. سرعت تولید اعداد تصادفی در این سیستم 500 مگابیت بر روی زمین است که قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی را دارد.

وی قیمت پایین‌تر از نمونه‌های خارجی را با استفاده از این سیستم‌های دیگر نام برد و ادامه داد: از آنجایی که ما در ساخت این دستگاه در بخش‌های اپتیک و لیزر از قطعات داخلی استفاده می‌کنیم، محصول ما قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نیز هست.

الله‌وردی در خصوص تولید اعداد تصادفی در این سیستم، توضیح داد: کلیه سامانه‌های رمزنگاری برای تولید رمز از یکسری اعداد تصادفی به عنوان اصلی استفاده می‌شوند. یعنی مجموعه‌ای از صفر و یک‌های تصادفی که باعث کد کردن اعداد می‌شود.

این محقق با بیان اینکه رمزنگاری ضروری در سامانه‌های رمزنگاری صنایع دفاعی و مخابراتی و دسترسی رادار به اعداد تصادفی کوانتومی است، افزود: سیستم‌های اعداد تصادفی کوانتومی را در کشور فاقدیم. همه مبدل‌های اعداد تصادفی که در سامانه‌های کامپیوتری استفاده می‌شوند، اعداد شبه تصادفی هستند. یعنی یکسری الگوریتم‌هایی هستند که از زمان و روز فراخوانی اعداد به عنوان اصلی استفاده می‌کنند و اعداد تصادفی را تولید می‌کنند.

بخوان  شناسایی یک ژنتیکی که می‌تواند باعث فشار خون بالا شود

وی اضافه کرد: ولی دستگاهی که ما طراحی و عرضه می کنیم، اعداد تصادفی واقعی را تولید می کنند.

این فناوری کاربردی دستگاه تولید اعداد تصادفی را در مخابرات و شبیه سازی های کامپیوتری ذکر کرد و یادآور شد: دستگاه ما به تجاری سازی رسیده است.

الله‌وردی در خصوص بهره‌گیری از نمونه‌های خارجی برای تولید اعداد تصادفی، گفت: یکی دیگر از موارد مهم این دستگاه از جنبه‌های امنیتی است. چرا که یکی از حملات‌هایی که معمولاً به سیستم‌های سایبری و هک سیگنال‌های راداری صورت می‌گیرند، حمله به اعداد تصادفی است. به این معنا که می‌کند و یکسری پردازش‌ها را بر روی آن انجام می‌دهد، می‌شود و در نهایت می‌توان بر اساس الگوی آن عددی را که دستگاه اولیه به عنوان آن استفاده می‌کند، حدس بزند.

وییت تاکید کرد: ولی دستگاهی که ما ساختیم، به دلیل ماه اعداد تصادفی، واقعا تصادفی است و قابل پیش بینی نیست. چون در داخل دستگاه لیزری است که شدت و فاز آن به صورت رندوم افت و خیز دارد و ما بر اساس افت و خیزهای کاملاً تصادفی لیزری برای تولید صفر و یک‌های تصادفی بهره می‌بریم.

این فناور نشان داد: بر این اساس اعداد تصادفی تولید شده به هیچ عنوان برای دستگاه دیگری قابل پیش بینی و حدس خاطر. این روند باعث می‌شود که سامانه‌ها در برابر عملکرد سایبری ایمن شوند.

وی گفت: این دستگاه که یکسری کلیدهای رمزگذاری شده برای فرستنده و گیرنده را به اشتراک می‌گذارد، گفت: این دستگاه است. مهم این دستگاه است که از طریق این دستگاه دو مرکز می‌تواند رمزنگاری را به اشتراک بگذارد.

بخوان  مسابقه دیدنی پینگ‌پنگ بین ربات گوگل و انسان

اللهه‌وراد خاردور زاد: اِی دستهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اربرد استت.

انتهای پیاممنبع