«جیمز وب» ۳ گزینه احتمالی برای ستاره‌های تاریک افسانه‌های یافت

بیان اینکه این ستاره‌های تاریک احتمالی دقیقاً چه هستند کار مشکلی است.

کاترین فریز(Katherine Freese)، یکی از نویسندگان این مطالعه و مدیر موسسه فیزیک نظری واینبرگ در دانشگاه تگزاس می‌گوید: کشف نوعی از ستاره به خودی خود بسیار جالب است، اما کشف این ماده تاریک به نیرو می‌بخشد که بسیار اتفاق بزرگی است.

ما می‌توانیم حضور آن را از طریق می‌توان گرانشی ترسیم کنیم، مانند آن‌هایی که در مقابل ستاره‌های دور عبور می‌کند و نور آن را بزرگ‌نمایی می‌کند. ستار تاریک ممکن است از ذرات ماده غذایی تاریک تغذیه شوند، عواملی که ستارگان «عادی» مانند خورشید منظومه شمسی ما از ماده‌ای «عادی» نیرو می گیرند.

انتهای پیاممنبع

آیا «ستاره‌های تاریک» افسانه‌ای واقعاً دارند؟ تلسکوپی فضای جیمز وب سه گزینه احتمالی را شناسایی کرده است.

افراد در این مطالعه هشدار دادند که مجموعه‌ای از نامشخص‌ها را تشکیل می‌دهند و در نهایت ویژگی‌های قابل آن را کنترل می‌کند. آنها باید از «مقادیر قابل قبول» برای انرژی ذرات ماده تاریک در ساخت مدل‌های این اجراکننده‌های نظری استفاده کرده‌اند.

ستگان تاريك، البته اگر واقعاً وجود داشته باشد، ممكن است كليدي براي تشخيص چگونگي ايجاد نور در جهان باشد. حدود 15 سال است که اولین کتاب‌هایی است که گمان می‌کنند که «ستارگان تاریک» استارگانی بوده است که جهان ما تا به حال آن را ساخته است که تنها 700 میلیون سال است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، بر اساس تحقیقات جدید، تلسکوپ فضایی جیمز وب(JWST) سه «ستاره تاریک» احتمالی را شناسایی می کند که ممکن است از ذرات ماده تاریک رو به نابودی نیرو بسازد.

بخوان  به نظر می رسد چت ربات هوش مصنوعی داخلی واتس اپ برای افراد بیشتری در دسترس است

اعتقاد بر این است که ماده‌ای تاریک بیشتر جهان مادی را می‌دهد، اما با تلسکوپ‌های معمولی قابل مشاهده نیست.

مشاهدات جیمزوب نشان می دهد که سه جرم دوردست که همگی مربوط به اوایل تاریخ کیهان هستند، دارای ویژگی های کلیدی ستارگان تاریک هستند. آنها درخشان هستند، اما برای انجام همجوشی بسیار سرد هستند.

سه ستاره تاریک احتمالی به نام‌های JADES-GS-z13-0، JADES-GS-z12-0، و JADES-GS-z11-0 ممکن است هدف مشاهدات آینده جیمز باشد که افت یا افزایش شدت نور آن‌ها در باندهای فرکانسی خاص بررسی شود. ممکن است با سایر پیش‌بینی‌ها برای ستاره‌های انرژی تاریک مطابقت داشته باشد.