«دستیار با ویدیوی Bard» ممکن است نشان دهد که چگونه کار می‌کند و چه زمانی می‌تواند روی Pixel شما قرار بگیردفیلم جدیدی برای دستیار گوگل با بارد به بیرون درز کرده است که نشان می دهد چگونه کمک کننده هوش مصنوعی دیجیتال می تواند در زمان راه اندازی کار کند.

نایل سادیکوف ویدیو را در X منتشر کرد (پلتفرمی که قبلاً توییتر نامیده می شد) پس از کشف این ویژگی در برنامه Pixel Tips. ظاهراً گوگل به طور تصادفی روی فناوری خود ریخته است، بنابراین احتمالاً می توان گفت که این کار قانونی است. به نظر می رسد چیزی است که در یکی از پست های کلمه کلیدی شرکت می بینید که این ویژگی را با جزئیات توضیح می دهد، به جز اینکه صدا وجود ندارد.

منبع