رفع ۹ چالش فناورانه حوزه گردشگری با فناوری‌های نوینرویداد ملی حل نیازهای فناورانه حوزه گردشگری برای رفع 9 چالش حوزه گردشگری در محل پارک علم و استان فناوری سمنان در شاهرود برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، در اجرایی تفاهم‌نامه معاونت علمی، فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رویداد ملی حل نیازهای فناورانه حوزه گردشگری با فناوری فناوری‌های نوین و توسعه صنایع خلاق این عرصه در محل. پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

در این رویداد بیش از صد طرح از سراسر کشور برای حل 9 چالش فناورانه کشور از جمله واقعیت افزوده در گردشگری، راهنمای گردشگری گردشگری، تصاویر 36 درجه، سفرهای بومی و محلی، اقامتگاه، پویانمایی، واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء در گردشگری و هتلداری، راهنمای بازدید و گردشگران با استفاده از فناوری‌های نوین به دبیرخانه رویداد ارائه شد.

در اختتامیه رویداد نیازهای فناورانه گردشگری دکتر نظری، رئیس پارک علم و استان سمنان با اشاره به برگزاری این رویداد ملی در دی ماه جاری، گفت: ارائه ایده ها، محصولات و نشست های تخصصی، معرفی درگاه ها (پنل) و نشست های هم فکری در استفاده از شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و محصولات آنها به منظور رونق و توسعه حوزه صنعت در استان از جمله برنامه‌های این رویداد بود.

نظری با بیان اینکه سه طرح برتر برای سرمایه گذاری در استان سمنان انتخاب شدند، اظهار کرد: پس از انتخاب طرح های برتر قراردادی سه جانبه بین پارک علم و فناوری استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و یک شرکت دانش بنیان منعقد شد تا زمینه فعالیت ها فراهم شود. برای آنها فراهم شود.

بخوان  تعبیه "کد QR" درون مواد غذایی

انتهای پیاممنبع