ضرر اینترنت ۵G شرکت دیش برای میلیون‌ها کاربر استارلینک


مهندسان شرکت اسپیس ایکس اعلام کردند که طرح سرویس ۵G شرکت دیش برای کاربران استارلینک مضر است.منبع
بخوان  مجدد از فالکون ۹ اسپیس ایکس ۱۶ مرتبه شد