عبور یک دنباله دار از نزدیکی خورشید

تشخیص دنباله دار تا ساعت 7:06 بعد از ظهر به وقت منطقه شرقی (00:06 به وقت گرینویچ 19 فوریه) مشکل زمانی خواهد شد. با این حال، در صبح روز 19 فوریه از نیویورک در حدود ساعت 4:17 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی و قبل از ناپدید شدن در سپیده دم در حوالی ساعت 5:39 صبح (10:39 به وقت گرینویچ) دیده خواهد شد.

دنباله‌دار C/2022 A2 (Pan-STARRS) در 17 ژانویه، نزدیک‌ترین فاصله خود به زمین را داشت و در روز 18 فوریه در آستانه حضیض یا نزدیک‌ترین نقطه به خورشید در مدار خود است. متأسفانه، این دنباله‌دار احتمالاً برای کسانی که با تلسکوپ بزرگ آسمان را رصد می‌کنند، می‌توانند مشاهده کنند.

دنباله‌دار C/2022 A2 اولین بار در ژانویه 2022 توسط پروژه تحقیقاتی Pan-STARRS کشف شد. این تلسکوپ‌ها به طور هوشمند آسمان شب را رصد می‌کنند و به دنبال اجرام نزدیک به زمین (NEO) از دنباله‌دار گرفته‌اند تا سیارک‌ها که ممکن است برای زمین خطرناک باشند، هستند.

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیسدر حالی که همه نگاه‌ها به دنباله دار سبز معروف، با نام رسمی C/2022 E3 (ZTF) دوخته شده است، یک دنباله‌دار دیگر به نام C/2022 A2 از سیاره ما عبور خواهد کرد.

از زمین، این دنباله دار در حضیض خورشید قابل مشاهده خواهد بود. رصدگران و علاقه‌مندان می‌توانند اینه‌دار را در غروب یکشنبه و سپیده دم صبح دوشنبه در نیویورک ببینند. دنباله‌دار C/2022 A2 ابتدا در آسمان شمال غربی نزدیک صورت فلکی ماکیان در حدود ساعت 6:36 بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی شرقی (23:36 به وقت گرینویچ) بر فراز افق درخشید.

بخوان  ربات انسان‌نمای ناسا در آزمایش می‌شود

دنباله‌دار C/2022 A2 (Pan-STARRS) اوایل هفته آینده از نزدیکی خورشید می‌گذرد.