عرضه کننده نمونه پروازی ماهواره «ناهید ۲»/ایجاد ارتباط بین ۲۵۴ کاربر زمینیرئیس پژوهشکده سامانه ماهواره‌های پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات، تجمیع و ساخت مدل پروازی «ناهید ۲»، ساخت شبیه‌ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تدوین ۱۵۰ سند علمی، طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه GNSS، تعریف ۱۰ پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاهی شبیه‌ساز پانل خورشیدی و اتاق. کلاس هزار را از طراحی های طراحی و ساخت ماهواره «ناهید ۲» دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر نصیری در مراسم روز ملی فناوری فضایی که صبح امروز در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به پرتاب دو ماهواره «ثریا» و «مهدا»، گفت: ما اطلاعاتی از وضعیت ماهواره، تله متر، دما، GPS و کلیه سناریوهای تعریف شده ماهواره «مهدا» را دریافت کردند.

وی با اشاره به پروژه ملی ماهواره «ناهید ۲» با بیان اینکه این ماهواره یک مخابرات ماهواره ای است، افزود: نمونه کیفی آن در روز ملی فناوری فضایی سال گذشته رونمایی شد و نمونه پروازی آن عرضه شده است.

نصیری، طول عمر این ماهواره را ۲ سال با وزن ۱۲۰ درصد دانست که قرار است در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گیرد، گفت: شیب تزریقی «ناهید ۲» ۵۵ درجه، پیشرانش آن را با نوع آرایش یک نیوتن و با توان متوسط. ۴۹ وات است. باند فرکانسی آن KU، X و UHF است.

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌های پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات، آزمون انتقال مدار با پیشرانش با ۲ سال رئیس عملیات در مدار، تعیین موقعیت رادیویی مستقل از جی پی و نصب گیرنده ODS، ردیابی و کنترل ایستگاه در هنگام مانور، ارتقای دقت نشانه‌روی ماهواره به یک. تا 3 درجه، ارتباطی ذخیره شده و ارسال با قابلیت ارتباط بین 4 کاربر زمینی در تختخواب، اندازه گیری تشعشات کمربند و آلن و کنترلی ارتباطی و زیر سیستم های ارتباطی در باند S و آزمون برقراری ارتباط مشترک بین دو نقطه در دید ماهواره در باند. KU رله تلفنی را از ماموریت‌های ماهواره «ناهید ۲» دانست.

بخوان  تقلید نحوه ذخیره سازی اطلاعات در مغز به وسیله یک ماده جدید

نصیری ادامه داد: از جمله های ماهواره «ناهید ۲» را می توان به مواردی چون تجمیع و ساخت مدل پروازی ناهید ۲، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تدوین ۱۵۰ سند علمی، طراحی و راهاندازی آزمایشگاه GNSS، تعریف ۱۰ پروژه دانشگاهی و راهاندازی. آزمایشگاه شبیه ساز پانل خورشیدی و اتاق تمیز کلاس هزار اشاره کرد.

وی ثبت ۳ اختراع و ۲۰ مقاله علمی پژوهشی را از دیگر موارد این پروژه فضایی نام برد.

انتهای پیاممنبع