عرضه کننده نمونه پروازی ماهواره «ناهید ۲»/ایجاد ارتباط بین ۲۵۴ کاربر زمینیرئیس پژوهشکده سامانه ماهواره‌های پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات، تجمیع و ساخت مدل پروازی «ناهید ۲»، ساخت شبیه‌ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تدوین ۱۵۰ سند علمی، طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه GNSS، تعریف ۱۰ پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاهی شبیه‌ساز پانل خورشیدی و اتاق. کلاس هزار را از طراحی های طراحی و ساخت ماهواره «ناهید ۲» دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر نصیری در مراسم روز ملی فناوری فضایی که صبح امروز در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و اطلاعات با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به پرتاب دو ماهواره «ثریا» و «مهدا»، گفت: ما اطلاعاتی از وضعیت ماهواره، تله متر، دما، GPS و کلیه سناریوهای تعریف شده ماهواره «مهدا» را دریافت کردند.

وی با اشاره به پروژه ملی ماهواره «ناهید ۲» با بیان اینکه این ماهواره یک مخابرات ماهواره ای است، افزود: نمونه کیفی آن در روز ملی فناوری فضایی سال گذشته رونمایی شد و نمونه پروازی آن عرضه شده است.

نصیری، طول عمر این ماهواره را ۲ سال با وزن ۱۲۰ درصد دانست که قرار است در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گیرد، گفت: شیب تزریقی «ناهید ۲» ۵۵ درجه، پیشرانش آن را با نوع آرایش یک نیوتن و با توان متوسط. ۴۹ وات است. باند فرکانسی آن KU، X و UHF است.

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌های پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات، آزمون انتقال مدار با پیشرانش با ۲ سال رئیس عملیات در مدار، تعیین موقعیت رادیویی مستقل از جی پی و نصب گیرنده ODS، ردیابی و کنترل ایستگاه در هنگام مانور، ارتقای دقت نشانه‌روی ماهواره به یک. تا 3 درجه، ارتباطی ذخیره شده و ارسال با قابلیت ارتباط بین 4 کاربر زمینی در تختخواب، اندازه گیری تشعشات کمربند و آلن و کنترلی ارتباطی و زیر سیستم های ارتباطی در باند S و آزمون برقراری ارتباط مشترک بین دو نقطه در دید ماهواره در باند. KU رله تلفنی را از ماموریت‌های ماهواره «ناهید ۲» دانست.

بخوان  ناسا ویرانی‌های زلزله ترکیه-سوریه را به تصویر کشید

نصیری ادامه داد: از جمله های ماهواره «ناهید ۲» را می توان به مواردی چون تجمیع و ساخت مدل پروازی ناهید ۲، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تدوین ۱۵۰ سند علمی، طراحی و راهاندازی آزمایشگاه GNSS، تعریف ۱۰ پروژه دانشگاهی و راهاندازی. آزمایشگاه شبیه ساز پانل خورشیدی و اتاق تمیز کلاس هزار اشاره کرد.

وی ثبت ۳ اختراع و ۲۰ مقاله علمی پژوهشی را از دیگر موارد این پروژه فضایی نام برد.

انتهای پیاممنبع